Završen sastanak o usklađivanju poljoprivredne politike Crne Gore sa politikom EU

Otvaranje pregovaračkih poglavlja vezanih za poljoprivredu, ruralni razvoj, bezbjednost hrane i ribarstvo predstavlja veliki uspjeh Crne Gore u procesu evropskih integracija, ali i ulazak u novu fazu razvoja crnogorske poljoprivrede u kojoj će benefiti za proizvođače biti sve vidljiviji, ocijenjeno je danas tokom susreta ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja i potpredsjednika Vlade Crne Gore mr Milutina Simovića sa šefom Delegacije EU u Crnoj Gori Aivom Oravom.

Sagovornici su razmijenili mišljenja o dosadašnjim ostvarenim rezultatima na polju usklađivanja poljoprivredne politike sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU, posebno jer je riječ o oblastima koje su veoma zahtjevne i obimne u smislu propisa koje treba usvojiti. Ambasador je istakao da sada slijedi još zahtjevnija faza primjene tih propisa, te da će Ministarstvo poljoprivrede i dalje imati dosta posla u procesu usklađivanja crnogorske poljoprivrede zahtjevima EU.

Ambasador je ocijenio važnim i napore Ministarstva poljoprivrede na povlačenju sredstava iz EU fondova, kroz realizaciju projekata bespovratne podrške poljoprivrednim proizvođačima(IPARD like 1 i 2, i IPARD), prema jasnim i transparetnim procedurama dodjele.

Ministar Simović je kazao da je značajan dio posla urađen na usaglašavanju poljoprivredne politike sa EU politikom, da će se sa usklađivanjem propisa nastaviti, ali da je sada najveći izazov njihova puna implementacija, kako bi došli u fazu primjene standarda EU i nastavili razvoj zasnovan na kvalitetu proizvoda i većoj konkuretnosti crnogorskih poljoprivrednih proizvođača. Simović je upoznao ambasadora Orava i sa rezultatima na uspostavljanju potrebne institucionalne arhitekture i unapređenju procedura u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i bezbjednosti hrane. Naznačio je i napore koji se ulažu na planu akreditacije Direktorata za IPARD plaćanja, što je od velike važnosti za dalje povlačenje još značajnijih sredstava iz EU fondova.

Ministar Simović je saopštio da je u toku izrada Agrobudžeta za 2017. godinu i da se prilikom koncipiranja mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima ide korak naprijed, u smislu daljeg usaglašavanja sa mjerama Zajedničke poljoprivredne politike EU. On je istakao da se mjere podrške iz nacionalnog budžeta sinhronizuju sa mjerama iz pretpristupnih fondova, kako bi se poljoprivredni proizvođači što bolje i prije osposobili za korišćenje punog IPARD programa podrške, čiji je početak realizacije planiran za ovu godinu.

Razgovarajući o sektoru ribarstva istaknuto je da su sa malim administrativnim kapacitetima napravljeni značajni pomaci u dijelu usvajanja zakona i strategije, te da se sada treba fokusirati na primjenu propisa, uz dalje usklađivanje sa ribarskom politikom EU. Ministar Simović je kazao da se moraju uložiti veći napori u tom sektoru i da se već radi na reorganizaciji unutar Ministarstva poljoprivrede, kako bi se ojačali administativni kapaciteti za ribarstvo.

Ministar Simović i ambasador Orav izrazili su zadovoljstvo kvalitetom saradnje Ministarstva poljoprivrede i Delegacije EU u Crnoj Gori, a tokom današnjeg susreta razgovarano je o prioritetima saradnje u aktuelnoj fazi razvoja crnogorske poljoprivrede.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja  

(broj pregleda: 44)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *