Uspješno završena radionica na temu kreiranja i analize javnih politika “Policy research & Analysis”

Crna Gora, Danilovgrad: Dvodnevna radionica „Policy research and analysis“, u organizaciji Mreže za ruralni razvoj Crne Gore u okviru regionalnog projekta ALTER (Aktivne Lokalne Teritorije za Ekonomski Razvoj Ruralnih područja), održana je u hotelu „Sokoline“ u Danilovgradu, na manje od 2 kilometra udaljenosti od manastira Ostrog. Radionica je organizovana sa ciljem edukacije o mapiranju lokalnih problema, pisanju i zagovaranju javnih politika, učešću u procesima odlučivanja i aktivnoj participaciji u društveno-političkom životu, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.

rad 3

Trening je otvorio i vodio Ratko Bataković, dugogodišnji predsjednik Mreže za ruralni razvoj Crne Gore, navodeći primjer svog ličnog iskustva u upravljanju javnim politikama i analizi istih.

Radionici je prisustvovalo 15 učesnika, koje su činili članovi Klastera Agroturizam “Nikšić”, predstavnici IPC Tehnopolis, članovi NVO i gazdinstava iz Nikšića zainteresovanih za kreiranje javnih politika u Crnoj Gori, kao i dva člana iz regiona – Slobodan Ljubojević iz Mreže za ruralni razvoj Srbije i Ešref Maksumić iz Mreže za ruralni razvoj BiH.

rad-4

Prema riječima Batakovića, neke od osnovnih funkcija javnih politika su da regulišu ponašanje, organizuju upravu, distribuiraju prava i beneficije, kao i da izvode poreze. „Politička volja je od suštinskog značaja u procesu zagovaranja javnih politika“, navodi on dodajući povjerenje i kredibilitet koji se stiču dugom istorijom uspješnih kampanja kao neke od ključnih faktora uticaja na javne politike i odlučivanje.

Duško Marković iz NVO Media Team istakao je saradnju sa medijima kao jedan od najznačajnijih koraka za uspješno upravljanje javnim politikama, navodeći primjere za uspješno realizovanje press konferencija.

Ćazim Alković, predstavnik Udruženja maslinara Bar, približio je kolegama primjere dobre prakse u komunikaciji sa medijima, potvrđujući Markovićev stav o značaju iste.

Radoje Mijušković, dugogodišnji član NVO Alfa Centar iz Nikšića i novinar na televiziji 777, potvrdio je mišljenje svojih kolega objašnjavajući na svom primjeru na koji način u medijima možete naći partnere u kreiranju javnih politika.

Na radionici je bilo riječi i o organizacijama civilnog društva i načinima na koje one vrše pritisak za transparentnošću i otvorenošću donosioca odluka, kako bi došle do kredibilnih platformi ili ulaznih tačaka za uključivanje u policy proces.  Kao neke od bitnih karakteristika navedene su fleksibilnost i pregovaranje, kontinuirana saradnja i sudjelovanje OCD-a u lokalnim savjetodavnim tijelima.

5

Cjelokupan proces policy ciklusa može se podijeliti u tri faze: primjena, sprovođenje i procjena učinka, koje se dalje mogu razložiti na sljedeće tačke:

  1. postavljanje javne politike na dnevni red,
  2. formulacija/razvoj javne politike,
  3. legitimisanje,
  4. implementacija,
  5. evaluacija i promjena.

7

Između ostalog, učesnici su došli do zaključka da je kreiranje javnih politika jedno od ključnih pitanja u procesu pristupanja Evropskoj Uniji, te da su edukacije na ovu temu neophodne, kako pripadnicima javnog, tako i onima u civilnom sektoru.

Nakon prezentacije, učesnici su se podijelili u grupe gdje su zajedno mapirali potencijalne probleme u svojim gradovima i analizirali načine na koje bi mogli uticati na javne politike. Neki od navedenih problema bili su nepostojanje biciklističkih staza u Nikšiću, odsustvo žilavke kao autohtone vrste grožđa Crne Gore…

radionica1 rad-5 rad-3 rad-2

Događaj je finansiran od strane Regional Rural Development Standing Working Group in South Eastern Europe (SWG), kao aktivnost ALTER projekta koji finansira Evropska Komisija.

(broj pregleda: 104)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *