Uloga silaže u ishrani goveda

Najčešće se silaža koristi u ishrani krava muzara i tovu junadi

Najčešće se silaža koristi u ishrani krava muzara i tovu junadi

ISHRANA STOKE: -Ishrana goveda u savremenom stočarstvu je nezamisliva bez korišćenja silirane hrane-silaže. Specifičan ukus i miris, visok kvalitet, dobra svarljivost i kisjelost, veliki procenat vlage i hranljivih materija, dovoljan su razlog zbog čega se preporučuje upotreba silirane hrane u obroku preživara. Postupak pripreme silaže je danas usavršen i dobro je poznat poljoprivrednim proizvođačima, mada je još uvek prisustvo stručnih lica obavezno, jer se radi o vrlo složenim procesima biohemijskih promjena hranljivih materija.

Najčešće se silaža koristi u ishrani krava muzara i tovu junadi. Kod ovih kategorija životinja koje su konzumirale silažu kao dio obroka zapaženi su značajni rezultati u prinosu za vrijeme procesa proizvodnje. U zavisnosti od kategorije životinja i starosne dobi količina konzumirane silaže treba da bude:

Za krave dojilje                     10-30 kg silaže/grlu;
Za tovna grla                          5-22 kg silaže/grlu;

Moguća je ishrana grla samo silažom, ali se preporučuje da se u obroku životinja kombinuje silaža sa koncentrovanim hranivima i sijenom. Značajnu ulogu na kvalitet silaže i njeno konzumiranje ima i sam način pripreme, te stoga mora da se vodi računa da silaža ne bude prekisjela jer je životinje slabo konzumiraju ili je ne konzumiraju, ima previsoku vlažnost koja takođe može da utiče na smanjeno konzumiranje silaže, a time i na prinose. Ono što je sigurno to je, da silaža mora biti kvalitetno pripremljena jer iz tog kvaliteta proizilazi cilj konzervisanja zelenih biljaka i nekih sporednih proizvoda industrije, odnosno maksimalno očuvanje hranljivih vrijednosti biljaka koje se koriste za siliranje u dužem vremenskom periodu, bez promjene ukusa i mirisa.

Autor: dipl. Inž. Slavko Mladenović, PSSS Leskovac
Izvor: www.znanjenapoklon.rs

 

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *