Tradicionalna kultura u ruralnim zajednicama može učiniti da je ženama još teže potražiti pomoć.

Žene na selu su posebno ranjiva grupa

EDUKACIJA / EMANCIPACIJA: -Žene na selu su više marginalizovane nego žene u gradu, što je posljedica njihovog nižeg nivoa obrazovanja i tradicionalnijeg društvenog okruženja. Ruralne žene imaju ogran...