26-vel-sanseveria-6

Sobno bilje za osvježavanje prostora

Povećanom urbanizacijom, broj ljudi koji borave u ventilisanim prostorijama uz prihvatljivu temperaturu i relativnu vlagu konstantno raste. Sve više je prisutan “sindrom bolesnih zgrada” ...
article1135

Organska ruža kao hrana

Ruža se od davnina koristi u ishrani. Razlog za to je njeno izuzetno bogatstvo vitaminom C. Šipak ruže koristi se za pripremu čajeva i pripravaka za jačanje imuniteta. Osim šipka koriste se i latice ...
Velika je zabluda i da se samim plodoredom može riješiti ili umanjiti problem rezistentnosti

Rezistentnost korova na herbicide

ZAŠTITA BILJA: -U razvijenim poljoprivrednim zemljama, intenzivna primjena herbicida, dovela je i do nekih negativnih efekata. Prije svega, redukovan je plodored, napuštene su alternativne metode suz...