jaja

Cijena jaja raste u EU

Prodaja jaja u EU povećala se preko 9 poto u godinu dana. Zajedno s rastom potražnje, bolest je nastavila da remeti lanac distribucije i da uzrokuje manjak u zalihama, regulišući rastuće cijene. Indu...