Specijalistički kurs za lica koja koriste sredstva za zaštitu bilja sjutra u Tehnopolisu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Institutom za javno zdravlje i Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji sjutra, 26.10. u Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis organizuje specijalistički kurs za lica koja koriste sredstva za zaštitu bilja. Obuka će se održati u multimedijalnoj sali, u periodu od 9 do 17 časova.

Predavanje će biti podijeljeno u 10 tematskih blokova, i to: zaštita bilja, dobra poljoprivredna praksa za sredstva za zaštitu bilja, mjere za smanjenje rizika, skladištenje i rukovanje sredstvima za zaštitu bilja, uređaji za upotrebu sredstava za zaštitu bilja, rizici prilikom upotrebe sredstava za zaštitu bilja, mjere prve pomoći, upravljanje otpadom, propisi i vođenje propisanih evidencija i praktični proračuni. Na kraju obuke biće upriličeno testiranje i dodjela sertifikata.

Program obuke je jedna od aktivnosti predviđena planom za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja  kojim su utvrđeni ciljevi, mjere, indikatori, rokovi i aktivnosti za smanjenje rizika i negativnih efekata sredstava za zaštitu bilja na zdravlje ljudi i na životnu sredinu, odnosno za postizanje održive upotrebe pomenutih sredstava.

Osnovni cilj programa obuka i Nacionalnog plana je smanjenje negativnog uticaja sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno smanjenje rizika na zdravlje ljudi i životnu sredinu uz promovisanje integralnih i drugih nehemijskih mjera suzbijanja štetnih organizama radi:

–              boljeg razumijevanja načina upotrebe pesticida;

–              smanjenja štetnog uticaja pesticida, pri čemu korisnik suzbija štetne organizme i korove na ekonomičan način;

–              prepoznavanja uloga svih učesnika u ostvarivanju zajedničkog cilja održive upotrebe pesticida;

–              sprovođenja adekvatne zaštite na radu;

–              praćenja rezidua pesticida u hrani;

–              primjene posebnih tehnika pri upotrebi pesticida na specifičnim kulturama.

Izvor: www.tehnopolis.me

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *