Primjena tehnologije na bazi efektivnih mikroorganizama šansa za organsku Crnu Goru

Prezentacija o primjeni inovativne EM tehnologije u zemljoradnji i stočarstvu održana je danas u Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis u Nikšiću. Predavanje je vodio Boris Jabučanin, autorizovani predstavnik za distribuciju proizvoda na bazi efektivnih mikroorganizama za Crnu Goru, koji ističe da EM se danas koristi u 150 država svijeta i njenom primjenom je moguće proizvesti hranu za preko 10 milijardi ljudi.

boris-jabucanin-empublika

„Tvorac EM tehnologije je japanski naučnik Teruo Higa, profesor hortikulture na Univerzitetu Ryukus u Okinavi, koji je prije više od 30 godina otkrio blagotvornu sinergiju prijateljskih mikroorganizama – inokulanata, od kojih su najznačajniji bakterije mliječne kiseline, fotosintetske bakterije, kvasci, gljivice i melasa“, objašnjava Jabučanin. „Svojim djelovanjem efektivni mikroorganizmi će nastojati da dovedu u prirodnu ravnotežu svaku ekološki narušenu sredinu na kojoj se primijene, a da pritom oni sami neće postati problem.“

Upotreba pesticida i drugih hemikalija postala je ustaljena praksa na brojnim poljoprivrednim posjedima. Kao ključne prednosti EM tehnologije u odnosu na ostala sredstva, Jabučanin navodi činjenice da je ovo potpuno prirodna tehnologija sa preko 30 godina kontinuirane primjene u svijetu, da se koriste mikroorganizmi koji su u svakodnevnoj ljudskoj upotrebi i da je ova tehnologija, za razliku od ostalih, prilično ekonomična. „Za ovih 30 godina otkad EM tehnologija postoji, milioni ljudi su je isprobali i zadovoljni su rezultatima“.

em-1

Jabučanin poljoprivrednicima preporučuje da ove proizvode prvenstveno koriste za tretman zemljišta, jer je ono usljed kontinuirane upotrebe pesticida i drugih hemijskih sredstava postalo osiromašeno i zatrovano, te bi ga prvo trebalo na ovaj način očistiti. „Ljudi treba da se naviknu da kvalitetan proizvod može da se proizvede i bez hemije“, ističe on. „Svi kažu da je crnogorsko zemljište u manjoj mjeri zagađeno od zemalja regiona, ali ja to ne bih mjerio tako. Ili imate organsku proizvodnju, ili je nemate. Organska proizvodnja nameće striktno određena pravila kojih se morate pridržavati.“

Prema njegovim riječima, primjenom mikroorganizama na duži period zemljište se sve više obogaćuje, tako da i u slučaju kada se koriste hemijska đubriva, mikroorganizmi uspijevaju i to da razgrade. On dalje tvrdi kako je moguće u potpunosti izbaciti upotrebu hemije, i to, kako kaže, na osnovu sopstvenog iskustva, ali i prema mišljenju stručnjaka. „Prema mom iskustvu, dovoljno je da prođe jedna sezona da se zemljište u potpunosti pročisti, iako Monteorganica dozvoljava nekih tri do pet godina perioda za prilagođavanje.“

Prednost ove tehnologije je što može da se primjenjuje na svim kulturama i što je mogu koristiti svi ljudi, bez obzira na stručnost. „Naglasio bih da organski proizvodi po količini ne mogu biti kao neorganski, ali, samim tim, kvalitet diktira cijenu na tržištu“, rekao je on. „Mi insistiramo da ljudi isprobaju proizvode na malim površinama kako bi se uvjerili da to stvarno djeluje. Oni i dalje mogu koristiti stajnjak i sve ono što su do sada koristili, ali uz primjenu ove tehnologije sve nečistoće iz đubriva i ostalih sredstava se eliminišu, što je vrlo bitno.“

EM tehnologija ima svoj uticaj i na smanjenje širenja bolesti među životinjama na farmi: „Na životinjskim farmama je jako prisutna pojava neprijatnih mirisa i otrovnih gasova. Redovnim prskanjem prostorija gdje životinje borave rastvorom EM-a i vode neutrališu se ovi gasovi, a ujedno i smanjuje prisustvo muva, komaraca i ostalih štetnih insekata.“

em-2

Jabučanin je istakao da su sve nadležne ustanove upoznate sa ovim projektom, te da se u narednom periodu nada konkretnim koracima u pogledu njihove šire primjene u Crnoj Gori.

„Ovo je velika šansa za Crnu Goru po meni, jer nijesmo do sada prihvatili neke trendove kao GMO i masovna upotreba pesticida, tako da je u organskoj proizvodnji veliki potencijal, gdje bismo mogli da plasiramo proizvode kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu“.

Za više informacija o ovoj tehnologiji, posjetite njihov zvanični veb sajt: www. emrojapan.com.

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *