Putanje do LEADER-a

Putanje do LEADERa

U cilju razmjene iskustava i znanja o uspostavljanju i podsticanju inicijativa u ruralnim područjima po principu „odozdo na gore“ i uz upotrebu metoda LEADER objavljen je Vodič za uspostavljanje i pokretanje pristupa LEADER na Zapadnom Balkanu, u Turskoj i šire, pod nazivom “Putanje do LEADER-a”. U ovoj publikaciji su ponuđena iskustva o osnivanju Lokalnih akcionih grupa (LAG) i načini definisanja efektivnih strategija lokalnog razvoja (SLR). Takođe, posebno je naglašen značaj stalnog motivisanja grupa nakon osnivanja i istaknuto na koji način se može iskoristiti Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja (IPARD) kao podrška sprovođenju ovih strategija.

Naglasak je uglavnom na IPARD u kontekstu Zapadnog Balkana i Turske, ali metodologija može da se koristi i na drugim mjestima, na primjer na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, okolnim zemljama i šire.

U publikaciji su navedena ranija iskustva država članica EU, naročito onih koje su se pridružile EU nakon 2004., kao i određena, mada ograničena iskustva sadašnjih država kandidata za članstvo.

Ovo izdanje predstavlja nastavak dvije TAIEX radionice o izgradnji kapaciteta za LEADER u Zagrebu (15-16. novembra 2016) i Pravecu (30-31. maj 2017).

Vodič – Putanje do LEADER-a

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *