Počela realizacija projekta za izradu novog zakona o poljoprivrednom zemljištu

mprr1Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja pokrenulo je projekat za izradu novih zakonskih i strateških dokumenata za upravljanje poljoprivrednim zemljištem u Crnoj Gori, kako bi se i u ovoj oblasti stvorio dobar okvir za dalji razvoj poljoprivrede u skladu sa aktuelnom agrarnom politikom, potrebama poljoprivrednih proizvođača i novim zahtjevima u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Donošenje novog zakona o poljoprivrednom zemljištu, Programom rada Vlade, planirano je za IV kvartal ove godine, a u toku je  javni poziv Ministarstva za dostavljanje predloga za nacrt.

Projekat za izradu novog zakona o poljoprivrednom zemljištu realizuje konzorcijum koji čine Geodetski zavod Celje, d.o.o. i Univerzitet Ljubljana, Biotehnički fakultet, uz saradnju konsultanata iz Crne Gore i Hrvatske. Na temu donošenja novog zakona u Podgorici je održan i prvi sastanak, kojem su  pored ekspertskog tima iz Slovenije, prisustvovali predstavnici Ministarstva, opština, udruženja poljoprivrednih proizvođača i udruženja privrednika.

Na sastanku je istaknuto da je Crnoj Gori neophodan novi zakon o poljoprivrednom zemljštu, imajući u vidu da je važeći iz 1992. godine i da ne odgovara novim zahtevima za sprovođenje poljoprivredne politike u procesu pristupanja EU, posebno sa aspekta apsorpcije finansijskih sredstava koji proističe iz ovog procesa. Unapređenje propisa treba da doprinise i efikasnijem sprovođenju jednog od prioriteta Vlade da bolje valorizuje poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, kao resurs koji je prepoznat kao nedovoljno iskorišćen i potencijal za dalji rast poljoprivredne proizvodnje, investicija i zaposlenosti.

mpr22

Eksperti su istakli da je pljoprivredno zemljište resurs, važan za proizvodnju hrane, zaštitu životne sredine, očuvanje kulturnih pejzaža kao i ruralnih područja i omogućavanje ekoloških funkcija. S obzirom da je poljoprivredno zemljište neobnovljiv resurs, jedan od ključnih zadataka novog zakona je i da obezbijedi njegovu pravilnu zaštitu od stalne konverzije u nepoljoprivredna zemljišta.

Kao osnovni ciljevi novog zakona postavljeni su:

  • Hitna valorizacija poljoprivrednog zemljišta (uspostavljanje informacijskog LPIS sistema, obnova klasifikacije i metodologije za bonitiranje poljoprivrednog zemljišta);
  • Zaštita poljoprivrednih zemljišta od svih vidova promjena namjene, različitih  degradacija,  zaštita od štetnih  uticaja, zakisjeljavanja i drugih negativnih procesa;
  • Prelazak na bonitiranje u cilju promjene poreske politike, određivanje osnove za zakup  i za određivanje najboljih poljoprivrednih površina i promjenu namjena poljoprivrednog zemljišta i određivanje prihoda poljeprivrednih gazdinstava;
  • Osnova za oporezivanje za neobrađivane površine;
  • Mjere zaštite od daljeg usitnjavanja parcelne strukture i ukrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta;
  • Obavezna identifikacija državnog zemljišta i određivanje osnove za zakup shodno određenoj metodologiji;
  • Uvođenje mjera za bolju upotrebu zemljišta. 

Sljedeća faza je raspisivanje Javnog poziva za učešće u radu Radne grupe za izradu zakona, za koje se očekuje veliko interesovanje poljoprivrednih proizvođača, imajući u vidu da je ovo je jedan od najvažnijih zakona za dalju poljoprivrednu proizvodnju.

Izvor: PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

(broj pregleda: 73)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *