Pljevljaci konačno štite “Pljevaljski sir”

"Registrovanje će,svakako, pomoći poboljšanje kvaliteta proizvoda i povećati standarde bezbijednosti hrane na tržištu."

“Registrovanje će, svakako, pomoći poboljšanje kvaliteta proizvoda i povećati standarde bezbijednosti hrane na tržištu.”

CRNA GORA, PLJEVLJA: “-Formiraće se udruženje proizvođača pljevaljskog sira koji jedini mogu podnijeti zahtjev za registrovanje u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom ( Zakon o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz 2011.godine).“

Služba za poljoprivredu opštine Pljevlja realizuje projekat  Zaštita oznaka porijekla ili geografske oznake „pljevaljskog sira“. Projekat je odobren od strane strane USAID/CHF-EGP organizacije i ukupna vrijednost projekta je 12.000 eura. Učešće USAID-a je 7200 €, opštine Pljevlja 2880 € i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja 1920 €. Realizacija projekta je planirana za period od decembra 2012. do  maj  2013.godine. USAID je angažovao konsultansku firmu  koja će  pomoći  opštini Pljevlja da  realizuje zaštitu pljevaljskog sira.

U razgovoru sa Natašom Vuković, načelnicom odjeljenja za stočarstvo i ruralni razvoj u opštini Pljevlja, saznali smo das u očekivani rezultati projekta:

– izrada Specifikacije (Elaborata) o zaštiti oznaka porijekla ili geografske oznake koji čini osnov pokretanja pravne zaštite u skladu sa Zakonom o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,

– organizovanje edukativne radionice za proizvođače sira na teme „Važnost geografskog porijekla i

zakonske regulative“ i Propisi i pravila o opštim i posebnim higijenskim standardima za proizvodnju sira i zahtjevima potrošača,

– izrada brošure Tehnologija proizvodnje pljevaljskog sira, kao i

– formiranje udruženja proizvođača pljvaljskog sira.

Realizacija projekta je u toku i do sada su odrađene aktivnosti na izradi Elaborata:

  1. Prikupljanje opštih podataka o poljoprivrednoj proizvodnji na području Pljevalja (Poljoprivreda u lokalnoj privredi, Korišćenje zemljišta i vlasnička struktura, rasni sastav krava na području pljevaljskog kraja, domaće i dominantne rase krava, uslovi i način gajenja, ishrana krava, ishrana teladi, Uticaj ishrane na količinu i sastav proizvedenog mlijeka)
  2. Informacije o istorijskom razvoju poljoprivrede na području opštine Pljevlja
  3. Definisanje geografskih područja sa koga potiče pljevaljski sir (geografski položaj, reljef,    zemljište , klima i voda)
  4. Karakteristike flore i vegetacije na području sa kojeg potiče pljevaljski sir ( livade i pašnjaci, brdsko-planinski lanac )
  5. Proizvodnja pljevaljskog sira (obilazak terena i anketiranje proizvođača, uzorkovanje mlijeka i sira, utvrđivanje fizičkih, hemijskih, mikrobioloških i organoleptičkih karakteristike sirovog mlijeka i sira, praćenje tehnologije proizvodnje, definisanje recapture i dr.)
  6. Definisanje geografskog porijekla koje se šiti (oznaka porijekla ili geografska oznaka, reputacija i  druge karakteristike koje se pripisuju njegovom geografskom području i tačno definisanje imena sira i lokaliteta sa koga potiče i koji pokazuje određeno područje proizvodnje)
Nataša Vuković, načelnica odjeljenja za stočarstvo i ruralni razvoj u opštini Pljevlja

Nataša Vuković, načelnica odjeljenja za stočarstvo i ruralni razvoj u opštini Pljevlja

U završnoj fazi projekta, kako ističe načelnica Vuković, formiraće se udruženje proizvođača pljevaljskog sira koji jedini mogu podnijeti zahtjev za registrovanje u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom ( Zakon o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz 2011.godine). Grupa proizvođača uz zahtjev podnijeće i urađen Elaborat/ Specifikaciju –dokument koji će biti pripremljen ovim projektom. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja će formirati komisiju ili ovlastiti sertifikaciono tijelo za utvrđivanje usklađenosit proizvodnje, prerade i samog proizvoda sa Specifikacijom.

S obzirom da se Crna Gora približava Evropskoj Uniji, kako politički tako i ekonomski, postaje sve važnije da lokalna uprava i proizvođači sira na području Pljevalja zaštite i podstaknu proizvodnju lokalnih proizvoda na tradicionalan način uz određeni nivo kvaliteta, tj. uvedu nova znanja i tehnologije koje će poboljšati kvalitet i odgovoriti zahtjevima modernog tržišta uz istovremeno očuvanje autentičnosti proizvoda, standardizujuju kvalitet proizvoda da bi se stekli stalni domaći i inostrani kupci i obezbijedile ugovorene prodaje, prate i poštuju zakonska prava o zaštiti oznake porijekla ili geografskih oznaka registrovanjem „Pljevaljskog sira“. Registrovanje će, svakako, pomoći poboljšanje kvaliteta proizvoda i povećati standarde bezbjednosti hrane na tržištu i dovesti do povećanja prodaje mliječnih proizvoda i poboljšanja trgovačkih kanala za poljoprivrednike, istaklaje Nataša Vuković za Rural Portal.

 

Rural Portal

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *