Otpad rastuća prijetnja za morski život, okolinu i ljude

Međunarodna konferencija “Otpad u moru – izazovi i rješenja” koja je okupila brojne domaće i inostrane stručnjake, predstavnike državnih institucija i aktiviste te tako omogućila prostor za raspravu svih zainteresovanih sudionika o rješavanju problema otpada u Jadranskom moru, održana je u Splitu u organizaciji zastupnika u Evropskom parlamentu Davora Škrleca.

KONFERENCIJA_MORSKI_OTPAD_WEB-1

Otpad u moru predstavlja jednu od najbrže rastućih prijetnji s velikim posljedicama po okolinu i ekonomiju, a veliki dio odnosi se upravo na plastični otpad koji predstavlja najveću opasnost za morski život, okolinu i ljudsko zdravlje. Čak 80% ukupnog otpada na Mediteranu čini mikroplastika koja nastaje usitnjavanjem otpada i na taj način dospijeva u lanac ishrane. Škrlec naglašava važnost prevencije nastanka otpada ponovnom upotrebom materijala i proizvoda i napominje kako Evropska komisija do kraja godine planira da donese novu Strategiju o plastici.

U pripremi Strategija o plastici

Komisija nastoji da spriječi i znatno smanji sve oblike onečišćenja mora, uključujući i onaj najvažniji, a to je otpad u moru koji se većinom odnosi na plastiku. Procjenjuje se kako će se sprovođenjem zakona o upravljanju otpadom morski otpad smanjiti za najmanje 25%. U sklopu paketa kružne ekonomije predlažu se i konkretne mjere za smanjenje otpada u moru sprovođenjem ciljeva održivog razvoja za 2030. godinu i postojećeg glavnog cilja EU za otpad u moru. Komisija trenutno radi na Strategiji o plastici koja razmatra pitanja poput mogućnosti recikliranja, biorazgradivosti, prisutnosti opasnih materija zabrinjavajućih svojstava u određenim vrstama plastike i otpada u moru. Kada govorimo o važnosti prevencije nastanka otpada, što uključuje inovativni i ekološki dizajn, osim povećanja opsega recikliranja potrebno je produžiti vijek trajanja proizvoda i pronaći im novu namjenu“, rekao je Škrlec.

Osim toga, građani kao pojedinci moraju postati svjesniji svoje uloge u odgovornom ponašanju upravljanja otpadom.

Veliki problem otpada u moru je taj što čak do 94% otpada završava na morskom dnu i nije vidljivo. Porijeklo tog otpada je 80% iz kopnenih izvora, dakle, sa plaža i obale, a oko 20% otpada potiče iz neodgovornog pomorskog saobraćaja i ribarstva. Potrebno je vršiti edukaciju građana i podizati svijest o važnosti selektivnog razdvajanja otpada na kućnom pragu. Moramo što hitnije promijeniti način razmišljanja o otpadu jer more nije neiscrpan izvor koji trpi neodrživo upravljanje i eksploataciju”, dodao je Škrlec.

Čišćenje splitskih plaža

Nacionalna kampanja protiv otpada u moru koju je tokom juna i jula sprovodila kancelarija zastupnika Davora Škrleca započela je akcijom čišćenja splitskih plaža, a završila je međunarodnom konferencijom u Splitu. Tokom ovog ključnog ljetnjeg perioda cilj je bio doprijeti do većeg broja građana, ali i turista, stoga su najvažnije poruke kampanje protiv otpada u moru istaknute putem bilborda i plakata u većim gradovima na hrvatskoj obali, brodskim lukama i najprometnijim trajektnim linijama prema ostrvima.

Cilj kampanje bio je da podigne svijest građana o ovom problemu, ali takođe da ukaže na potrebu uspostavljanja djelotvornog i održivog modela zbrinjavanja otpada u Jadranskom moru. Hrvatska nažalost ne raspolaže uspostavljenim modelom praćenja i zbrinjavanja otpada u moru, što je poprilično zabrinjavajuće uzmemo li u obzir kako je more sastavni dio duge hrvatske tradicije“, zaključio je Škrlec.

Izvor: Agro Klub

(broj pregleda: 45)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *