Objavljen grant program za izgradnju kapaciteta i zagovaranje za održivi ruralni razvoj na teritoriji Zapadnog Balkana

ALTER LOGO

Mreža za ruralni razvoj Srbije, u ime konzorcijuma partnera: Razvojne fondacije Turske, Mreže za ruralni razvoj Crne Gore, Mreže za ruralni razvoj Makedonije, Mreže za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine, Instituta za demokratiju i medijaciju iz Albanije, Mreže organizacija za ruralni razvoj Kosova, Hrvatske Mreže za ruralni razvoj i Ruralnog foruma iz Litvanije objavljuje:

POZIV ZA GRANTOVE,

grant program za izgradnju kapaciteta i zagovaranje za održivi ruralni razvoj na teritoriji Zapadnog Balkana

Pozivamo organizacije civilnog društva (OCD) da podnesu punu aplikaciju vezano za izgradnju kapaciteta i zagovaračke inicijative u jednoj od tematskih oblasti održivog ruralnog razvoja: LEADER i LRVZ (Lokalni razvoj vođen od zajednice) pristup; Ruralni razvoj; Održivo upravljanje prirodnim resursima; Zaštita okoline; Socijalna ekonomija; Inovacije u socio-ekonomskom razvoju; Održiva poljoprivreda; Diversifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima.

Poziv je otvoren do 17. decembra 2017. godine do 23:59h za sve OCD iz Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Turske, Bosne i Hercegovine i Kosova koje su aktivne u različitim aspektima održivog ruralnog razvoja.

Više informacija o uslovima za apliciranje se može naći u smjernicama za aplikante sa pripadajućim aneksima na internet stranici: http://www.balkan-noborder.com i na internet stranicama članova konzorcijuma projekta:

Mreža za ruralni razvoj Srbije – balkan-noborder.com

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o uslovima za apliciranje možete kontaktirati nacionalne koordinatore na sljedeće e-mail adrese:

Organizacije civilnog društva sa uspješnim aplikacijama će dobiti maksimalno 17.000 eura po grantu. Minimum 14 najboljih projektnih predloga u oblasti održivog ruralnog razvoja će dobiti grantove za implementaciju projekata u periodu 1. februar 2018. godine – 31. oktobar 2018. godine.

Program je sproveden kao sastavni dio projekta “ALTER – Aktivne Lokalne Teritorije za Ekonomski Razvoj Ruralnih Područja” koji traje četiri godine i koji je finansiran od strane Evropske Unije.

Poziv za grantove

Prijedlog ugovora

ALTER Grant – Program smjernice

Anex 1 – Obrazac za prijavu 

Annex 2 – Budget form ALTER

Annex 3 – Narrative Report Template

Annex 4 – Financial Report Template

(broj pregleda: 187)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *