Obavezni godišnji popis ovaca i koza

veliki broj držalaca ovaca i koza u prethodnoj 2012. godini nije blagovremeno izvršio svoju zakonom utvrđenu obavezu.

veliki broj držalaca ovaca i koza u prethodnoj 2012. godini nije blagovremeno izvršio svoju zakonom utvrđenu obavezu.

CRNA GORA, PODGORICA: -Analizom podataka u Centralnoj bazi gazdinstava, koju vodi Veterinarska uprava, utvrđeno je da veliki broj držalaca ovaca i koza u prethodnoj 2012. godini nije blagovremeno izvršio svoju zakonom utvrđenu obavezu. U cilju planiranog sprovođenja obavezne preventivne zaštite zdravlja životinja, kao i preduzimanja efikasnih mjera u slučajevima pojave zaraznih bolesti životinja, neophodna je tačnost brojnog stanja životinja na svim gazdinstvima.

Upozoravaju se svi držaoci ovaca i koza da su dužni jednom godišnje da izvrše popis svih ovaca i koza koje se nalaze na njihovom gazdinstvu na dan 01. mart  tekuće godine.

Podatke o ovcama i kozama, držaoci životinja unose u popisni obrazac koji je svim držaocima ostavljen od strane veterinara prilikom registracije gazdinstva i obilježavanja ovaca i koza. Popunjen obrazac, držaoci ovaca i koza dužni su da dostave veterinarskoj ambulanti koja je vršila obilježavanje životinja na tom gazdinstvu, u periodu od 01.03.-15. 04. Veterinarska ambulanta dostaviće popisne liste Veterinarskoj upravi radi unosa u Centralnu bazu podataka životinja.

Napominjemo da se izvršenjem svih obaveza koje su utvrđene zakonima (Zakonom o veterinarstvuZakonom o zaštiti dobrobiti životinjaZakonom o identifikaciji i registraciji životinja), a odnose se na držaoce životinja, stvaraju preduslovi da držlac životinja može ostvariti koristi koje se ogledaju u sljedećem:

  • pravo na besplatne preventivne mjere zdravstvene zaštite životinja od određenih bolesti;
  • pravo na naknadu štete za oboljele, odnosno uginule životinje u slučaju pojave određenih zaraznih bolesti;
  • mogućnost nesmetane prodaje životinja i mogućnost dobijanja propisanih veterinarskih uvjerenja;
  • kao i mogućnost ostvarenja drugih vrsta podrške u oblasti poljoprivrede.

Istovremeno, neizvršenje pomenutih zakonskih obaveza u predviđenim rokovima, povlači za sobom i prekršajne kaznene mjere propisane zakonom.

Autor: MPRR

Izvor: www.minpolj.gov.me (objavljeno: 28.03.2013.)

(broj pregleda: 446)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *