Nove prilike za unapređenje poljoprivrednog sektora

Na prezentaciji novog projekta podrške IPARD like 2.2 ministar Simović poručio

Svi moramo biti još efikasniji u povlačenju izdašnih sredstava raspoloživih poljoprivredi

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i potpredsjednik Vlade Crne Gore mr Milutin Simović pozvao je sve u sektoru poljoprivrede, zaposlene u nadležnim službama, ali i poljoprivredne proizvođače da se maksimalno i zajedno potrude kako bi bili efikasniji u povlačenju sve izdašnijih sredstava EU koja su na raspolaganju crnogorskoj poljoprivredi.

Ministar Simović juče je na prezentaciji novog javnog poziva za podršku (IPARD like 2.2), organizovanoj za predstavnike nadležnih državnih i opštinskih institucija i službi, kazao da je riječ o još jednoj prilici za unapređenje poljoprivrednog sektora, ali i jačanje apsorpcijskih kapaciteta nadležnih institucija i službi, kako bi svi zajedno pomogli poljoprivrednim proizvođačima da blagovremeno i kvalitetno apliciraju na ovaj i naredne javne pozive za bespovratnu podršku.

11

Cilj ovog poziva, kako je objasnio, je da se pogoni za preradu dodatno usaglase sa zahtjevnim standardima bezbjednosti hrane, da proizvođači podignu konkurentnost i povećaju prihode, te stvori dodata vrijednost u sektoru proizvodnje hrane i  doprinese smanjenju spoljnotrgovinskog deficita. „I ovaj projekat se finansira iz EU bespovratnih fondova, u iznosu od 2,8 miliona eura, uz dodatna sredstva iz nacionalnog budžeta. Kao što vidite, iznos podrške raste i ovaj put opseg prihvatljivih investicija se kreće od minimalnih 15.000 do maksimalnih 250.000 eura, koje će biti podržane sa 50% bespovratne podrške. Dakle, nijesu mala sredstva podrške na raspolaganju, već je otvorena mogućnost da se dobije 125.000 eura bespovratne podrške po jednom projektu. Nadam se da ćemo imati više takvih projekata“, kazao je Simović.

On je istakao da je još ozbiljniji pristup u realizaciji ovog projekta praktično zagrijavanje za veliko iskušenje pred kojim će se Crna Gora naći već tokom ove godine, a to je početak realizacije punog IPARD programa za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 39 miliona eura. Simović je kazao da je početak realizacije planiran ove godine, sa povlačenjem 5 miliona eura. Govoreći o vrsti i iznosu podrške, objasnio je da će biti akreditovane dvije mjere, pri čemu će u dijelu podrške primarnoj proizvodnji maksimalna investicija biti 500 hiljada eura, a grant 250 hiljada eura, dok za preradu investicija može da ide do 1,5 miliona eura, sa grantom do 750 hiljada eura.

1

To su velika sredstva koja Crna Gora ima zahvaljujući podršci EU kroz pretpristupne fondove. Uz to, sve veća su i izdvajanja za poljoprivredu i iz nacionalnog budžeta, tako da se moramo svi zajedno potruditi da ih iskoristimo u cilju bržeg razvoja crnogorske poljoprivrede. Luksuz je imati toliko miliona, a ne biti spremni da ih povučemo. To je veliki izazov i za korisnike, ali i administraciju, zato je ključni razlog današnjeg okupljanja predstavnika nadležnih službi na državnom i opštinskom nivou da pozovem sve na punu posvećenost u realizaciji javnih poziva i svih projekata u ovoj oblasti“, istakao je ministar.

On se posebno osvrnuo na ulogu stručnih i savjetodavnih službi koje je pozvao da budu što više na terenu u neposrednoj komunikaciji sa svim potencijalnim korisnicima, uključujući i opštinske službe. „Poljoprivredni proizvođač je najvažniji. Potencijalnim korisnicima ovih sredstava su potrebni savjeti, sugestije, pojašnjenja definisanih procedura koje su im na prvi pogled komplikovane, potrebna im je vaša podrška za pripremu aplikacija i vaša komunikacija utemeljena na ljudskom razumijevanju, a ne na administrativnom pristupu. Zadatak svih nas je da uklanjamo administrativne barijere, a ne da ih prozvodimo“, poručio je Simović, dodajući da se na planu povećanja efikasnosti savjetodavnih službi, kroz reorganizaciju, stvaraju uslovi da se one vrate pod puno okrilje Ministarstva poljoprivrede.

Ministar Simović je istakao da očekivano povećanje efikasnosti službi u realizaciji projekata podrške i mjera agrobudžeta ne smije da bude na štetu kvaliteta i ukupne transparentnosti procesa. „Važno je da procedure moramo poštovati i biti do kraja transparentni i da nema diskriminacije po bilo kojem osnovu. Kriterijum za dodjelu je ispunjavanje uslova. To su pravila utakmice, drugih nema i neće ih biti. Mi nećemo biti oni koji će proizvoditi u tom dijelu bilo kakve devijacije. Da bi koristili EU fondove moramo dokazati da domaćinski i transparentno upravljamo ovim sredstvima“, poručio je Simović.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

(broj pregleda: 63)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *