Nikšićki mlin – primjer dobre prakse konstantnog unapređenja konkurentnosti

Društveno odgovorno, tržišno orijentisano i profitabilno akcionarsko društvo

Društveno odgovorno, tržišno orijentisano i profitabilno akcionarsko društvo

CRNA GORA, NIKŠIĆ: -Menadžment Nikšićkog mlina AD, sa sviješću da je kvalitet hrane uslov bezbjednosti i kvaliteta života, prioritetno sprovodi politiku kvaliteta primjenom međunarodnih standarda i propisa. Kontinuiranim osavremenjavanjem proizvodnje teži usvajanju ekoloških parametara u prehrambenoj industriji, usavršavanju implementiranih i usvajanju novih standarda bezbjednosti proizvoda, unapređenju konkurentnosti. Integrisani sistem menadžmenta na svim nivoima predstavlja stalnu obavezu rukovodstva i zaposlenih, a poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti tog sistema osnov je za sistemski pristup ostvarenju vizije Nikšićkog milina AD. Ta sinergija Kompaniji obezbijeđuje prestižne reference- korišćenje znaka Dobro iz Crne Gore i poziciju lidera, kao i imidž – najsavremeniji mlin u regionu. Nikšićki mlin danas u nabavci, proizvodnji, preradi, prometu žitarica i proizvoda od njih,  supervizor je i uzor mlinarskoj industriji u okruženju.

Korijeni pedesetsedmogodišnje tradicije te industrije u Nikšiću duboki su i sežu od ručnog žrvnja na kom se obavljala meljava, a koji je zamijenila vodenica-potočara.  1885. u nikšićkom kraju radilo je 65 vodenica, a opsluživali su ih žetelice, srpovi, snopovi, gumna, žetveni vijenci, mlinari… Sedamdesetak godina kasnije 1951. izgrađen je parni mlin kapaciteta 25 000 tona gotovih proizvoda godišnje. Mlin Muharem Asović, kasnije Nikšićki mlin pratili su usponi i padovi, česte promjene organa upravljanja, a od 2008. na 57. godišnjicu postojanja njegov vlasnik je preduzeće Agroglobe iz Novog Sada – vodeća kompanija u trgovini žitaricama u Srbiji i regionu. Tada počinje nov kvalitet- savremeno poglavlje u radu Nikšićkog mlina, proširenje proizvodnih kapaciteta za 50 odsto, povećanje proizvodnje, uvođenje sistema kvaliteta. Ta priča ispisivana je pasus po pasus, znanjem, vizijom, velikim ulaganjima, poslovnom hrabrošću pred izazovima i rizicima, poslovnom filozofijom i organizacijom čija okosnica je posvećenost klijentu i kvalitetu proizvoda. Rad po receptu za uspješnost-modernizacija prostornih i skladišnih kapaciteta-izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija-usvajanje i primjena standarda i savremene tehnologije. Intervencije koje su u privrednom riječniku označene kao investicioni ciklusi, čija vrijednost je oko 5 miliona eura- formalno i suštinski izmjenili su fizionomiju i način poslovanja Nikšićkog mlina.

DOBRODOŠLI U NIKŠIĆKI MLIN AD

Na Hercegovačkom putu u Rastocima izgrađen je novi kompleks. Mlin na pet etaža godišnjeg kapaciteta prerade 75 000 tona što podmiruje 80 odsto potreba domaćeg tržišta;  silosi- veliki 10 000 i srednji 5 000 tona; pakirnica brašna; magacin za skladištenje proizvoda površine 1500 m; mlin na kamen kapaciteta 350 tona godišnje; interna laboratorija u kojoj se kontroliše kvalitet i ispravnost ulazne sirovine i gotovog proizvoda, rekonstruisana upravna zgrada, savremeno dizajnirana ambalaža; novi vozni park za dopremu sirovine i dostavu proizvoda – cjeline su kompanije koja i eksterijerom odaje ozbiljnost, posvećenost i savremenost. Rezultat je osvajanje ino tržišta, povećenje proizvodnje gotovo tri puta, izvoza za 30 odsto, proširenje asortimana i zadovoljstvo kupaca. Nikšićki mlin snabdijeva sve veće pekare i trgovinske lance u Crnoj Gori a proizvodi tog preduzeća su i na tržištu Albanije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Nikšićko brašno tip 400 i 500 u pakovanjima po 1, 5 i 25 kilograma-korisnik znaka Dobro iz Crne Gore, zatim namjensko, integralno-pšenično, ražano, bijelo i žuto kukuruzno, heljdino sa prepoznatljivom tradicijom, osvaja tržišta i postaje sinonim za kvalitet, higijensku ispravnost, čistotu sa aromom crnogorskog planinsko-mediteranskog klasja i žitnih polja Vojvodine. Nikšićko sa ukusom zdravlja- redovan i obavezan gost u svakom domu u Crnoj Gori i sve poželjniji posjetilac u regionu u različitim varijantama- od hljeba svih vrsta do slatkih tajni svih ukusa brend je Crne Gore, zaštitni znak prehrambene industrije.

KVALITETNO, ČISTO, DOBRO…

Pšenica ili hljebna biljka- hrana za 70 odsto Zemljine kugle, najbolji izvor proteina i esecijalnih minerala, a pšenične mekinje bogate su nesvarljivim vlaknima i vitaminima, osnovna je sirovina koja se nakon vaganja na šezdesettonakoj automatskoj vagi skladišti u silosima-velikom sa 17 ćelija i mašinskom kućom i srednjem sa 24 kvadratne ćelije. Silosi posjeduju najsavremeniju opremu za očuvanje kvaliteta sirovine kao što su silotermometri za praćenje temperatura zrna u ćelijama i sistem za hlađenje zrnene mase. Pogon za preradu pšenice   koristi kao sirovinu isključivo pšenicu namijenjenu ishrani ljudi a u tehnološkom postupku pripreme koristiti se higijenski, mikrobiološki i zdravstveno ispravna voda koja ispunjava sve parametre vode za piće. Visoka tehnologija-oprema renomiranih proizvođača, zadovoljava stroge standarde u procesu proizvodnje svih vrsta tipskog visokokvalitetnog brašna kao i svih tipovanamjenskog. Veoma važan faktor za kvalitet gotovih proizvoda kao i za optimalno iskorišćenja pšenice je kontinuitet prerade zbog čega je organizovan rad u tri smjene. Automatska linija za pakovanje gotovih proizvoda, uslovnost magacina za skladištenje, organizovano dopremanje sirovine i dostava klijentima zaokružuje priču o Nikšićkom mlinu u besprijekornu cjelinu.

Bitan segment te cjeline je mlin na kamen ili mlin za proizvodnju integralnog brašna kapaciteta 350 tona godišnje koji nosi i etnološki znak. Žitarice punog zrna pšenica, kukuruz, raž, heljda melju kamene ploče pa integralno brašno zadržava vitalne energije podneblja: vode, vazduha, sunca i zemljišta.

Higijenska ispravnost, zdravstveno bezbjedan i visokokvalitetan proizvod prioritet su ove kompanije- pa je 2008. uveden HACCP integrisan sistem bezbjednosti u proizvodnji i prometu hrane tako da postoji kontrola cjelokupnog lanca proizvodnje- sirovina, prerade, distribucije i prodaje. Uvođenje HACCP sistema garantuje bezbjedan proizvod do krajnjeg potrošača. Kompanija ide korak dalje ka globalnom-jednoobraznom standardu kontrole ISO 22 000- kako bi usvojila propise za zdravstvenu bezbjednost hrane koji važe širom svijeta i zavrijedila kompetentnost na svim tržištima. Zdrav proizvod zahtijeva zdravu životnu sredinu-očuvanje resursa, pa je Nikšićki mlin uvršten u projekat Čistija proizvodnja u Crnoj Gori koji provode Privredna komora i organizacija UNIDO. Ekološki uticaj proizvodnih kapaciteta na životnu sredinu biće veoma važna oblast daljeg razvoja Nikšićkog mlina. Svi pogoni imaće sisteme i neophodne uređaje za poštovanje ekoloških normi bitnih za očuvanje prirodne životne sredine. Nikšićki mlin ima viziju dugoročnog održivog razvoja na regionalnom tržištu temeljenu na proizvodnoj i tehnološkoj inovativnosti u cilju kontinuiranog poboljšanja kvaliteta proizvoda na zadovoljstvo mnogobrojnih potrošača. Stoga su kvalitet proizvoda i higijenska ispravnost  na stalnoj provjeri, a posljednju riječ daje interna laboratorija koja je opremljena po savremenim standardima sa željom da se stalnim unapređenjem kadrova, opreme i organizacije obezbjedi zaštita zdravlja i sigurnost potrošača, te da ispitivanjima osigura intenzivno i trajno kontrolisanje kvaliteta i zdravstvene bezbjednosti svojih proizvoda. Rezultati tih i ispitivanja Instituta za javno zdravlje kao i Centra za ekotoksikološka ispitivanja – Podgorica garant su kvaliteta i higijenske ispravnosti proizvoda Nikšićkog mlina.

Povećanje kapaciteta, modernizacija tehnologije, uređenje prostora- preduslovi su za uspješno poslovanje ali zadovoljenje uslova podrazumijeva još mnogo toga što je lični znak i prepoznatljivost poslovne filozofije i politike Nikšićkog mlina-načelo dobrog poslovnog običaja. Uprava je uložila maksimalne napore, agresivno nastupila prema tržištu i osvojila čvrstu poziciju količinom i imperativnim – kvalitetom proizvoda ali i povjerenjem. Nikšićki mlin redovno podmiruje obveze Državi, dobavljačima i zaposleniima a prosječna zarada 50 zaposlenih veća je od prosječne u Crnoj Gori.

Težnja za usavršavanjem procesa proizvodnje se na zaustavlja na putu do osvajanja novih tržišta i novih standarda u industriji mljevenja brašna. Usavršavanje tehnološkog procesa, održavanje visokog kvaliteta proizvoda, angažovanje stručnog i kreativnog osoblja, ispunjavanje ugovorenih obaveza i ulivanje sigurnosti poslovnim partnerima-uspješan kodeks poslovanja Nikšićkom mlinu priznale su i nagradile renomirane institucije. Svjetski Trade leaders klub dodijelio mu je u Madridu 2011. Internacionalnu nagradu za kvalitet u sektoru proizvodnje hrane i pića zahvaljujući čemu je Nikšićki mlin u elitnoj grupi svjetskih kompanija koje su dobile ovo priznanje. Ocijena kvaliteta proizvoda i poslovanja Nikšićkog mlina stigla je i iz regiona- Zlatne medalje za odlično poslovanje i nagrada za kvalitet proizvoda na sajmovima u Zenici 2011. i 2012. godine.

Konačno Kompanija poslovnu politiku razvija na temelju stalnoga poboljšanja kvaliteta usluge, a zadovoljstvo kupaca je primarni pokazatelj uspjeha i pokretač stvaranja pozitivne slike o Nikšićkom mlinu u javnosti. Društveno odgovorno, tržišno orijentisano i profitabilno akcionarsko društvo, u cilju zadržavanja liderskog mjesta u mlinarskoj industriji Crne Gore kao i osvajanja novih tržišta,  vizijom socijalno i ekološki osjetljive, moderne kompanije koja garantuje zadovoljstvo svojim kupcima, dobavljačima i uposlenima, želi da doprinese kontinuiranom napretku zajednice i bude suštinski učesnik razvoja sektora poljoprivrede i prehrambene industrije.

Izvor: RTVNK

(broj pregleda: 1227)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *