Najava: Info dani povodom grant programa za izgradnju kapaciteta i zagovaranje za održivi ruralni razvoj na teritoriji Zapadnog Balkana

ALTER LOGO

Mreža za ruralni razvoj Crne Gore, u ime konzorcijuma partnera: Mreže za ruralni razvoj Srbije, Razvojne fondacije Turske, Mreže za ruralni razvoj Makedonije, Mreže za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine, Instituta za demokratiju i medijaciju iz Albanije, Mreže organizacija za ruralni razvoj Kosova, Hrvatske Mreže za ruralni razvoj i Ruralnog foruma iz Litvanije poziva organizacije civilnog društva (OCD) na

INFO DANE

povodom poziva za grantove u okviru grant programa za izgradnju kapaciteta i zagovaranje za održivi ruralni razvoj na teritoriji Zapadnog Balkana.

Info dani će se održati u srijedu, 29. novembra 2017. godine u Inovaciono Preduzetničkom Centru Tehnopolis u Nikšiću sa početkom u 09:00 časova i u četvrtak, 30. novembra u velikoj sali Skupštine Opštine Pljevlja sa početkom u 12 časova.

Na događaju će biti prezentovane osnovne informacije o LEADER i LRVZ pristupu, a potencijalnim aplikantima će biti prezentovane detaljnije i praktične informacije o prioritetnim područjima poziva i načinu prijave.

Potvrde učešća slati na mail info.ruralnamreza@gmail.com najkasnije do utorka 28. novembra 2017. godine do 16:00 h.

(broj pregleda: 75)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *