MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ RASPISUJE POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA

Mreža za ruralni razvoj Crne Gore raspisuje poziv za podršku projektima malih organizacija civilnog društva u oblasti zelene ekonomije.

Finansijsku podršku za ovaj poziv za male grantove pruža projekat „Umrežavanje i zalaganje za zelenu ekonomiju“, finansiran od strane EU a koji sprovodi Mreža za ruralni razvoj Crne Gore u saradnji sa Mrežama za ruralni razvoj Sjeverne Makedonije, Srbije, Kosova, Albanije, Bosne i Hercegovine. i Hrvatska.

Svaki projektni prijedlog se treba podnijeti na Aneksu A – Obrascu za prijavu grantova, uključujući Aneks B – Budžet, kao i sve ostale potrebne priloge. Aplikacijski paket i dodatne informacije o Pozivu za male grantove nalaze se na veb stranici Mreže za ruralni razvoj. Prijave projekata treba da se šalju on-line na nagegranting@gmail.com. Rok za podnošenje prijava je 01.05.2020 do 23:59.

1_Aneks A – Prijavni formular

2_Aneks B – BUDŽET

3_Aneks C – Obrazac o pravnom statusu

4_Aneks D Finansijska identifikaciona forma

5_Aneks E_NAGE_nacrt ugovora

6_Aneks I – Model periodičnog i finalnog narativnog izvještaja

7_Aneks II – Finansijski izvjestaji_forma

8_Aneks III – Standardni obrazac za prenos vlasništva nad robom

9_Smjernice za podnosioce zahtjeva

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *