MPRR: Novi javni poziv za podršku preradi – IPARD like 2.2

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas novi javni poziv za dodjelu bespovratne podrške kroz projekat IPARD like 2, koji je namijenjen isključivo preradi. Subjekti u poslovanju hranom, odnosno prerađivači, kroz ovaj javni poziv IPARD like 2.2 imaće mogućnost da unaprijede preradu poljoprivrednih proizvoda, prvenstveno u dijelu usaglašavanja sa standardima bezbjednosti hrane.

Za poziv IPARD like 2.2 koji je objavljen danas na raspolaganju je 2,8 miliona eura grant podrške.

Sredstva za projekat IPARD like 2 obezbijeđena su iz pretpristupnih fondova Evropske unije, kao i nacionalnih sredstava. Ukupna vrijednost projekta je 6,2 miliona eura, od čega je 4,7 miliona eura grant EU, a 1,6 miliona eura nacionalna kontribucija. Projekat se implementira prema procedurama Svjetske banke. Minimalna vrijednost investicije koja se podržava kroz projekat IPARD like 2.2 iznosi 15.000 eura, dok je maksimalna 250.000 eura. Bespovratna podrška iznosi 50 odsto prihvatljive investicije, za sve oblasti investiranja.

Cilj podrške je jačanje subjekata u poslovanju hranom životinjskog i biljnog porijekla i dostizanje nacionalnih i EU standarda, kroz podizanje nivoa higijenske i zdrastvene ispravnosti hrane. Poziv se oslanja na Zakon o bezbjednosti hrane na osnovu koga je urađena kategorizacija objekata koji posluju sa hranom životinjskog i neživotinjskog porijekla, gdje je kroz standardizovanu proceduru urađena procjena stanja kod svih objekata u Crnoj Gori koji se bave preradom. Tada je definisano njihovo trenutno odstupanje od nacionalnih i EU standarda. Riječ je objektima koji se nalaze u registrima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, kao i Ministarstva zdravlja.

Kroz IPARD like 2.2 daje se mogućnost subjektima u poslovanju hranom, da na osnovu urađene kategorizacije kao i na osnovu zahtjeva za obaveznu registraciju, pripreme planove unapređenja ili tehnološke planove, koji će biti pregledani i odobreni od nadležnih institucija. Na osnovu planova dalje se definišu potrebne investicije koje se mogu podržati, kako bi objekti dostigli odgovarajuću kategoriju. Što više planirana investicija bude u skladu sa rješavanjem neusaglašenosti iz kategorizacije i ispunjavanju stavki iz planova unapređenja, kao i sa odobrenim tehnološkim planom, to će imati veću šansu da dobije našu podršku.

Ističemo da subjektima u poslovanju hranom koji nijesu registrovani u Centralnom registru registrovanih odnosno odobrenih objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane ili hrane za životinje i koji nijesu bili predmet procesa kategorizacije ovim pozivom daje se mogućnost da se registruju u pomenutom registru koji vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Sektori prerade koji se podržavaju kroz ovaj Javni poziv su:

– Sektor hrane životinjskog porekla (mlijeko, ribarstvo i akvakultura…)

– Sektor hrane biljnog porijekla i gljiva (voće, povrće, ljekovito i aromatično bilje, pečurke, maslinovo ulje i drugi proizvodi od maslina, vino)

– Klanice na poljoprivrednim gazdinstvima i već postojeće klanice koje su odobrene u skladu sa Uredbom o uslovima za odstupanje u pogledu izgradnje, uređenja i opremanja objekata koji imaju mali obim proizvodnje, prerade i obrade hrane

Svi zainteresovani za apliciranje na novi poziv potrebne informacije o uslovima i načinu apliciranja, kao i vrstama prihvatljivih investicija, mogu naći na sajtu Ministarstva poljoprivrede (http://www.minpolj.gov.me/rubrike/IPARD_like_2.2/). Poziv za apliciranje biće otvoren od 01. februara do 31. marta 2017. godine, a predstavnici Direktorata za IPARD plaćanja već narednih dana započeće info – kampanju po crnogorskim opštinama, kako bi potencijalne aplikante detaljnije upoznali sa uslovima za podršku. Informativna i savjetodavna podrška Ministarstva proizvođačima će biti na raspolaganju i kasnije tokom pripreme aplikacija i investiranja.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *