Model jačanja apsorpcionih kapaciteta ili lakše do novca iz EU fondova?

 

Naravno da svaki stejkholder ostvaruje određene benefite u zavisnosti od prirode njihovog posla i od toga kom od tri navedena sektora pripada.

Naravno da svaki stejkholder ostvaruje određene benefite u zavisnosti od prirode njihovog posla i od toga kom od tri navedena sektora pripada.

CRNA GORA, NIKŠIĆ: -Savo Čavor, nacionalni koordinator projekta NFTP – Nacionalna tehnološka platforma za hranu – Food for life – Montenegro, za Rural portal govori o ciljevima i značaju NFTP:              -„Nacionalna tehnološka platforma za hranu je projekat koji je dizajniran po uzoru i po preporukama Evropske tehnološke platforme za hranu. Naša organizacija „Evropska razvojna grupa“ je nacionalni predstavnik ili nosilac, kako se to obično kaže, za Crnu Goru i priznati smo od ETP, odnosno Evropske tehnološke platforme.“ Više o ETP na: http://etp.fooddrinkeurope.eu/asp/nftp/index.asp?doc_id=615

RURAL PORTAL: Za početak nam pojasnite šta je u stvari NFTP? U čemu se ogleda njen značaj i koji su joj ciljevi?

SAVO ČAVOR: Nacionalna tehnološka platforma za hranu je projekat koji je dizajniran po uzoru i po preporukama Evropske tehnološke platforme za hranu. Naša organizacija „Evropska razvojna grupa“ je nacionalni predstavnik ili nosilac, kako se to obično kaže, za Crnu Goru i priznati smo od ETP, odnosno Evropske tehnološke platforme.  Inače, puni naziv je Tehnološka platforma za hranu  – Food for life – Montenegro. Dakle, jedna smo od ukupno 36 NTP-i, koliko ih i ima u ovom trenutku pod okriljem ETP-e, u zemljama EU ili pak ostalim iz regiona koje to još uvijek nijesu. Značaj ovih platformi je prvenstveno u povećanju konkurentnosti poljoprivrede i prehrambene industrije Evrope, kako bi bila konkurentna vodećim tržištima u svijetu, a to su svakako tržište Amerike i Kine. Dakle, to je jedan od načina da Evropa poveća svoju konkurentnost i svakako je značajan za nacionalne ekonomije koje participiraju u projektu preko svojih nacionalnih tehnoloških platformi. A povećavaju konkurentnost upravo tako jer se vrši intenzivno povezivanje javnog i privrednog sektora sa sektorom nauke. Na taj način se postiže sinergetski efekat u povlačenju sredstava iz EU fondova. Dakle, formiranjem jedne mreže i ostvarivanjem partnerstva između ova tri sektora pojačava se apsorpcioni kapacitet za povlačenje sredstava, jer moramo se složiti da nam je taj kapacitet neophodan na putu koji smo kao zemlja odabrali. U tome je glavni značaj svih platformi, pa i naše.

Savo Cavor2

RURAL PORTAL: Od kada datira priča o NFTP u Crnoj Gori? Na koji način se ona razvija?

SAVO ČAVOR: NFTP u Crnoj Gori razvijamo od 2011. godine, aktivno radeći na umrežavanju reprezenata pomenutih sektora. Naravno, imamo odličnu komunikaciju i saradnju sa ostalim platformama u regionu i u zemljama EU od kojih inače transferišemo znanje i iskustva koristeći se svim dostupnim sredstvima pa i kupovinom konsaltinga, a sve u cilju da naša platforma postigne što veći stepen produktivnosti i efikasnosti. Do sada smo konkurisali za dva međunarodna projekta čiji početak realizacije očekujemo početkom naredne godine. Aplikaciju pomenutih projekata smo radili u partnerstvu sa veoma ozbiljnim institucijama iz zemalja EU i regiona, što nam obezbjeđuje svakako bolju poziciju i zeleno svijetlo ili mogućnost prolaza, da tako kažem.

Platforma2

RURAL PORTAL: Da li favorizujete neke partnere ili svi imaju jednak značaj?

SAVO ČAVOR: Svi partneri su nam jednako važni, ali svakako bih pomenuo i izdvojio našu vodeću kompaniju u agroindustrijskom sektoru, „Plantaže“ koja osim proizvodnog aspekta veoma respektabilno raspolaže i naučno-istraživačkim potencijalima u liku značajnog broja svojih kadrova, koji svojim iskustvom garantuju kvalitetnu realizaciju budućih projekata. Takođe bih pomenuo i saradnju sa Univerzitetom Donja Gorica – UDG, fakultet za prehrambenu tehnologiju i bezbjednost hrane,  sa kojima već imamo aplikativno iskustvo. Ostale kompanije su iz sektora malih i srednjih preduzeća i njih ima veoma dosta zainteresovanih, državne agencije, značajan broj istaknutih pojedinaca i organizacija farmera.

RURAL PORTAL: Na kakvo razumijevanje koncepta Platforme nailazite kod sagovornika t.j. potencijalnih partnera?

SAVO ČAVOR: Obzirom da je Platforma do sada funkcionisala u okvirnom programu FP7, a u budućnosti ona će funkcionisati u programskom okviru Horizont 2020, samo poznavanje tih programskih okvira uz ograničenost naših administrativnih kapaciteta jako je teško, pa je teško i objasniti suštinu postojanja Platforme. Tako da imamo poteškoća da objasnimo o kavkom se programskom okviru radi, koji su to budžetski okviri, kako sve to funkcioniše itd.

platf1

RURAL PORTAL: Potencijali Platforme?

SAVO ČAVOR: Svi pozivi u okviru Platforme su funkcionisali u programskom okviru  FP7, a tako će vjerovatno biti i u buducem programu – Horizontu 2020.Svi  projekti u ovim programima su budžetirani sa preko milion eura. Za sada smo aplicirali sa jednim projektom od 1,6 miliona eura i drugim manjim koji svakako podstiče inovacije na unutrašnjem planu. I jedan i drugi projekat iako se budžetski znatno razlikuju biće jako značajni kada otpočne njihova realizacija u Crnoj Gori.

platf2

RURAL PORTAL: Na kraju nam pojasnite koji to benefit ostvaruje neko ko postaje dio Platforme ili kako Vi to kažete stejkholder?

SAVO ČAVOR: Naravno da svaki stejkholder ostvaruje određene benefite u zavisnosti od prirode njihovog posla i od toga kom od tri navedena sektora pripada.  Dijapazon benefita je širok i on obuhvata od jačanja kapaciteta u transferu znanja (propisa, direktiva iz EU legislative u oblasti proizvodnje hrane i uspostavljanje veza sa partnerima iz EU i regiona, brojnim kompanijama, institucijama, ekspertima), preko marketinškog predstavljanja naših proizvoda i usluga na tržištu EU i regiona (tržište preko 500 miliona stanovnika) preko kontakta sa ostalim NFTP (putem interaktivnog  web portala umreženog sa 36 portala NFTP) zemalja EU i regiona. Zatim jačanje naših kapaciteta za realizaciju projekata  iz EU fondova i brže uspostavljanje veza  sa partnerima iz regiona i EU…

Za Rural portal: Ratko M. Bataković

(broj pregleda: 1651)

Pin It

One thought on “Model jačanja apsorpcionih kapaciteta ili lakše do novca iz EU fondova?

  1. Zanimljiv je vas projekat gospodine Cavor. Puno srece sa razvojem ove platforme. pohvale za gospodina Batakovica na sjajnoj ideji da uradi ovakav sajt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *