Maslinari bez zakona

Prvenstveno, država treba da donese Zakon o maslinarstvu u čijem jednom članu će biti pomenuta i organoleptička ili senzorska analiza, a onda na osnovu toga napraviti Pravilnik o ovlašćivanju Panela, kao što je to slučaj i sa vinarima.

Prvenstveno, država treba da donese Zakon o maslinarstvu u čijem jednom članu će biti pomenuta i organoleptička ili senzorska analiza, a onda na osnovu toga napraviti Pravilnik o ovlašćivanju Panela, kao što je to slučaj i sa vinarima.

CRNA GORA, BAR: -Ćazim Alković, član UO Udruženje maslinara Bar i vođa Panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, za Rural Portal govori o aktuelnim problemima u njihovom sektoru…

Rural Portal: Kroz CBC projekat sa Hrvatskom postali ste vođa panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja. Recite nam nešto više o tome.

Ć.Alković: Imali smo jedan CBC prekogranični projekat Crna Gora- Hrvatska, SNV je bio vodeći partner, Udruženje maslinara Bar i Društvo maslinara „Boka“ sa crnogorske strane, a sa hrvatske strane su bila takođe njihova udruženja i Hrvatski zavod za poljoprivredu i selo. Tako da smo nas šest iz Bara, šest iz Boke, zajedno sa 12 učesnika iz Hrvatske pohađali akreditovanu obuku za senzorske ocjenjivače djevičanskog maslinovog ulja. Obuka se odvijala iz tri modula i dvije radionice. Dva modula su održana u Dubrovniku po tri dana, a jedan modul je održan u Tivtu. Redionice su takođe održane po jedna u Dubrovniku i jedna u Tivtu. Nakon tog dijela, jedan maslinar iz Hrvatske i ja iz Crne Gore smo išli na dodatnu obuku za vođu tog panela u Italiji.

Rural Portal: Šta je Crna Gora dobila sa time? Koji je benefit ostvaren?

Ć.Alković: Crna Gora trenutno ništa nije dobila jer nema Zakon o maslinarstvu i nema Pravilnika o ovlašćivanju tog Panela. Taj panel treba da prizna država, pošto je ta senzorska analiza o kojoj ja stalno pričam, po međunarodnim direktivama isto tako neophodna kao i hemijska analiza maslinovog ulja. Znači, da bi se ulje kategorisalo kao djevičansko, extra djevičansko ili lampante, ulje mora proći hemijsku analizu i organoleptičku analizu. To je sve propisano, kako rekoh, međunarodnim, evropskim direktivama, a kod nas se taj panel, ta organoleptička analiza uopšte ne pominje. Toga kod nas ni ranije nije bilo, ali sada nije usklađeno sa EU direktivama.

Rural Portal: Šta nam valja činiti? Odnosno, koji je to proces koji Crna Gora treba da sprovede da bi i mi uskladili naše zakonodavstvo sa EU u ovoj oblasti?

Ć.Alković: Prvenstveno, država treba da donese Zakon o maslinarstvu u čijem jednom članu će biti pomenuta i organoleptička ili senzorska analiza, a onda na osnovu toga napraviti Pravilnik o ovlašćivanju Panela, kao što je to slučaj i sa vinarima. Onda na osnovu tog Pravilnika Crna Gora treba da prizna nas ocjenjivače, da se formira Panel i da konačno bude priznat od strane države. U tom slučaju naša riječ dobija težinu. A ovo sada izgleda samo kao da se zabavljamo, bez obzira što smo mi pohađali  akreditovanu obuku od IOC – Međunarodne organizacije za maslinovo ulje.

Rural Portal: Gdje i kako sada naši proizvođači mogu obaviti senzorsku analizu, ako to žele?

Ć.Alković: Sada mogu samo da pošalju uzorke u npr. Sloveniju ili Hrvatsu i da tamo obave analizu. Međutim, postoji još jedan problem i kada su u pitanju hemijske analize. Postoje laboratorije i samo neke imaju akreditaciju ali ne za sve parametre. Nijesam baš siguran, da ne pogriješim, ali mislim da je 8 ili 12 parametara koji se moraju ocjenjivati  i da bi nalaz bio validan on mora poticati od akreditovane laboratorije. Međutim, te laboratorije imaju akreditaciju samo za slobodne masne kisjeline, peroksidni broj, dok za ostale parametre nemaju. Onda nam je jasno da to nije dobro.

Rural Portal: Da li ste pokušavali razgovarati sa stručnjacima iz ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili pak sa ministrom Ivanovićem?

Ć.Alković: Pa, i to je jedan od problema nas maslinara… Tri puta smo pisali ministru i još nas nije primio. Imamo 800 članova i jednostavno ne zna kakvo je stanje kod nas, šta se dešava, koje su nam potrebe itd. Naravno, i Agrobudžet je napravljen i niko od maslinara, makar iz Bara nije konsultovan u vezi toga. Ako uzmemo primjer Hrvatske, u predpristupnom periodu bile su im aktuelne subvencije koje smo i mi imali, a sada su ukinute… Očekujemo da dobijemo neke besplatne sadnice, ali ih još uvijek nema itd. Takođe, opština Bar nam je uvijek davala po 2000 sadnica, sada ni to nijesmo dobili. Tako da su nam to neki aktuelni problemi uz one koji su uvijek prisutni kao na primjer pakovanja, nabavka jefitinije ambalaže…

Rural Portal

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *