Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Fondacija za povezivanje prirodnih vrijednosti i ljudi (CNVP)
u okviru projekta

Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacijama civilnog društva

raspisuje

KONKURS

za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju saradnje među organizacijama civilnog društva, poboljšanju dijaloga sa zainteresovanim stranama (lokalne vlasti, privredni sektor) uključenim u ruralne razvojne procese u Crnoj Gori, možete dostaviti do 30. januara 2019. godine do 16:00h.

Na konkurs se mogu prijaviti OCD koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • da imaju status pravnog lica osnovanog u Crnoj Gori;
  • da su neprofitnog tipa;
  • da su registrovane u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije datuma objavljivanja ovog poziva za oblasti relevantne za ovaj konkurs;
  • da se OCD prijavlju na konkurs u partnerstvu sa minimum jednim ko-aplikantom (partnerom);

Više informacija o konkursu, uključujući i prijavna dokumenta možete naći na veb stranici projekta Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacijama civilnog društva: www.ruralniparlament.me ili na mail adresu: predrag@pag.co.me

(broj pregleda: 0)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *