KONKURS ZA NOVINARSKU PRIČU O NAJBOLJOJ PRAKSI ZELENE EKONOMIJE

Projekat umrežavanja i zagovaranja za zelenu ekonomiju (NAGE) objavljuje Poziv za konkurs za nezavisne medije i novinare koji će istraživati i promovisati najbolju praksu zelene ekonomije ili ekološki sigurne ruralne poslovne prakse.

Novinarska priča treba da se fokusira na koncept zelene ekonomije i da promoviše uspješan primjer “zelenog” biznisa iz Crne Gore. Projekat motiviše i podstiče novinare ili medije da se takmiče sa novim, neobjavljenim istraživačkim pričama u oblasti zelene ekonomije samo u pisanom obliku, potkrepljenim relevantnim fotografijama / ilustracijama.

U okviru ovog poziva ne treba pripremiti audio i video priče i iste neće biti prihvaćene.

Pojedinačni autor / medij koji napiše novinarsku priču obavezuje se da će nagrađenu priču objaviti u svom ili drugom mediju. Autor će takođe omogućiti Projektu (nosiocu projektnih aktivnosti u Crnoj Gori, Mreži za ruralni razvoj Crne Gore) da promoviše i objavljuje nagrađeni tekst u drugim medijima.

Poziv se raspisuje 30.03.2021. a priče treba dostaviti najkasnije do 30.04.2021. do 15:00 h.

Po prijemu novinarskih priča, Komisija sastavljena od dva novinara i stručnjaka za zelenu ekonomiju ocijeniće i odabraće najbolju priču koja će dobiti novčanu nagradu u bruto iznosu od 1.500 (hiljadu i petsto) eura, koja će biti isplaćena nakon objavljivanja nagrađene priče u štampanim medijima.

Sa tehničke tačke gledišta, autor/autorka priče treba obratiti pažnju na sledeće elemente:

– Veličina slova: 12
– Font: Times New Roman
– Dužina teksta: do 100 redova

Komisija će pristigle priče ocjenjivati prema sledećim kriterijumima:

– Metodologija istraživanja (koncept istraživanja, obrazloženje teme, izvori iz kojih se prikupljaju podaci, sredstva korišćena u radu)
– Stil pisanja
– Relevantnost teme

– Poštovanje novinarskih i etičkih standarda (prisustvo činjenica, tačnost i vjerodostojnost predstavljenih informacija / podataka)
Prijavu za konkurs, zajedno sa pripremljenim primjerom najbolje prakse koncepta zelene ekonomije (pričom), treba poslati u elektronskoj formi na sledeću adresu: info.ruralnamreza@gmail.com najkasnije do navedenog datuma 30.04.2021. do 15:00 h. Sve prijave i priče koje stignu nakon navedenog roka neće biti predmet ocjene i biće diskvalifikovane.

O projektu:

Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju (NAGE) je trogodišnji projekat pokrenut u aprilu 2018. godine, koji sprovodi 7 partnerskih organizacija sa Balkana, od kojih je jedna iz zemlje EU: Mreža za ruralni razvoj Sjeverne Makedonije, Mreža za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine, Mreža organizacija za Ruralni razvoj Kosova, Mreža za ruralni razvoj Crne Gore, Mreža za ruralni razvoj Srbije, Albanska mreža za ruralni razvoj i Hrvatska mreža za ruralni razvoj.

Opšti cilj projekta je pružanje podrške za unaprijeđenje uticaja Balkanske mreže za ruralni razvoj I njenih članica na politike i donošenje odluka uključivanjem u poljoprivredni i ruralni program i procese reforme politika za uvođenje koncepta zelene ekonomije.

Projekat ima tri specifična cilja:

1) Jačanje kapaciteta OCD-a u opštem radu, zagovaranju i umrežavanju, koje će biti sposobne da održe svoju ulogu zagovornika poljoprivredne i ruralne reforme, na transparentan i odgovoran način;
2) Uvođenje koncepta zelene ekonomije kao jedinstvenog sveobuhvatnog preduzetničkog modela za
ruralnu diversifikaciju i održivost;
3) BRDN i njeni članovi koriste razvoj politike zasnovanu na dokazima i zastupanje zasnovano na pravima kako bi podstakli nacionalne procese približavanja ZPP EU i promovisanje zelene ekonomije.

Donator: Evropska komisija kroz Program za podršku civilnom društvu i medije 2016-2017
Ukupan budžet projekta iznosi 1.071.269,13 EUR, od čega je 964.069,13 (89,99%) doprinos EU.

Preuzimanje: Poziv na konkurs za novinarsku priču
Preuzimanje: Prijava na konkurs
Preuzimanje: Call for journalists contest
Preuzimanje: Application

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *