Koliko vodimo računa o zagađenju vode?

Voda je glavni izvor života na zemlji bez kojeg nijedan segment života ne bi bio moguć. Međutim, stepen zagađenja riječnih tokova i pijaćih izvora u našoj zemlji, koji su do prije samo nekoliko godina bili besprekorno čisti, vrtoglavo raste.

reka_2

Svake godine potrošnja vode raste, a zagađenje dobija sve ozbiljnije razmjere. Nepravilno odlaganje smeća i sve češće korišćenje vještačkih đubriva, hemikalija i pesticida doprinosi povećanju zagađenja vode.

Izvori zagađenja voda

U svijetu, ali i u Srbiji, većina rijeka postale su kanali otpadnih voda. Ključni izvori zagađenja rijeka u Srbiji su neprečišćene industrijske, komunalne otpadne vode, teški metali, nafta, otpaci iz klanica i pepeo iz termoelektrana. Oko 50% zagađenja rijeka dolazi od industrijskih postrojenja, dok se samo 13% komunalnih otpadnih voda obrađuje prije ispuštanja.

Zagađivanje vode ponekad može biti i posljedica velikih nesreća. Na primjer, brodovi koji transportuju naftu ponekad se oštete usled oluje ili sudara. Kada nafta iscuri sa broda, ona se razlije po površini otvorenog mora ili rijeke, a vodenim strujama dolazi i do obale. Tada na hiljade bespomoćnih ptica i životinja strada, a ekološke posljedice postaju nemjerljive.

reka_1

Posljedice zagađenja voda

Trovanje i masovno uginuće riba i drugih vodenih organizama najveće su posljedice zagađivanja vode toksičnim materijama. Masovno uginuće određene grupe organizama u vodi remeti prirodne odnose u biocenozi i izaziva velike promjene u čitavom vodenom ekosistemu.

Zagađivanje vode otrovnim materijama indirektno utiče i na čovjeka. Voda, koja je zagađena, ne može se koristiti za piće, niti za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Da bi se mogla koristiti, neophodno je potrošiti mnogo novca i energije za njeno prečišćavanje.

reka_3

Najzagađenije rijeke u Srbiji

Tri najzagađenije rijeke u Srbiji su Bor, Kolubara i Trepča. Opasne materije koje dolaze iz Kolubarskog basena svoj put ka centralnoj Srbiji započinju rijekom Kolubarom. Trepča preko rijeke Gračanke i Sitnice zagađuje moravski sliv, dok u istočnu Srbiju i Dunav otrovi stižu iz rijeke Pek. Srbija sa oko 13% „doprinosi“ zagađenju Dunava raznim organskim materijama koje se sa stočnih farmi direktno ulivaju u ovu rijeku.

U najzagađenije rijeke spadaju Stari plovni Begej, Toplica, Veliki Lug, Lugomir, Crni Timok i Borska rijeka, kao i kanal Vrbas-Bečej.

Izvor: agromedia.rs

(broj pregleda: 68)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *