Ishrana ovaca u zimskom periodu

U zimskom periodu ishrana ovaca zasniva se na obrocima sastavljenih prvenstveno od kvalitetnih konzervisanih  hraniva.

U zimskom periodu ishrana ovaca zasniva se na obrocima sastavljenih prvenstveno od kvalitetnih konzervisanih hraniva.

OVČARSTVO: -U zimskom periodu ishrana ovaca zasniva se na obrocima sastavljenih prvenstveno od kvalitetnih konzervisanih  hraniva. Od konzervisanih hraniva najvažniju ulogu u ishrani ovaca zauzima kvalitetno sijeno trava i sijeno  lucerke. Sijeno bi trebalo da bude kvalitetno tj.košeno u optimalnoj fazi razvića  i sušeno u optimalnim vremenskim prilikama kako bi gubici hranljivih materija bili što manji. Druga vrsta konzerviranog hraniva koja zauzima važnu ulogu u ushrani ovaca u zimskom periodu je i kvalitetna silaža. Količina silaže u obroku kod ishrane ovaca obično se kreće od 2-3 kg uz 1,5-2 kg kvalitetnog sijena. Ukoliko  se raspolaže sa  kvalitetnim sijenom, pogotovu ako se radi o kvalitetnom sijenu travno-leguminoznih smješa, njegova količina može da se smanji na svega 0,5 kg dnevno a udio kukuruzne silaže poveća na 4-5 kg dnevno. Svakako treba voditi računa o obezbjeđivanju uslova kako ne bi došlo do smrzavanja silaže u zimskim uslovima i nikako ovcama ne davati smrznutu, plesnjivu silažu jer takva silaža pogotovu kod bremenitih ovaca može dovesti do naduna, pobačaja i poremećaja u varenju. Isključivanje sijena iz obroka se ne preporučuje. Količina koncentrata u dnevnom obroku kreće se od 150-250gr. Ishrana ovaca za vrijeme laktacije u zimskom periodu mora biti ujednačena. Hranjene se vrši tri puta dnevno u više navrata sa manjim količinama hrane.  Kod ishrane ovaca u zimskom periodu mora se voditi računa o unosu kalcijuma tako da ukoliko se ovce hrane hranivima siromašnim kalcijumom  potrebno je dodavati 3-4 gr. stočne krede pomiješane sa mekinjama. Kod upotrebe korijenasto – krtolastih hraniva potrebno je voditi računa da ona budu dobro očišćena od zemlje i sitno isjeckana.

Autor: Igor Petrović, Savjetodavac za stočarstvo, PSS Prokuplje
Izvor: www.psss.rs 

Izvor: www.znanjenapoklon.rs

 

(broj pregleda: 1059)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *