“Family farming” u Briselu

Važnu ulogu i značaj u porodičnim gazdinstvima priznao je ženama, nazivajući ih “kičmom farme”

Važnu ulogu i značaj u porodičnim gazdinstvima priznao je ženama, nazivajući ih “kičmom farme”

EU, BRISEL: Međunarodna konferencija u organizaciji Evropske Komisije na temu “Porodična poljoprivreda – dijalog ka održivoj i otpornijoj poljoprivredi u Evropi i Svijetu”, koja je održana 29.11.2013. u Briselu. Povod okupljanja bilo je proglašavanje 2014. godine od strane Ujedinjenih Nacija međunarodnom godinom porodične poljoprivrede.

U prvom dijelu konferencije učesnicima su se obratili najviši zvaničnici Evropske Unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja: gospodin Dacian Ciolos, komesar Evropske Unije za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja i gospođa Loretta Dormal Marion, zamjenik Generalnog direktora Glavne Direkcije za poljoprivredu i ruralni razvoj pri Evropskoj komisiji. Gospodin Ciolos je ukazao na značaj koji porodično organizovana poljoprivredna proizvodnja ima za Evropu. On je istakao da je upravo porodični duh ono što ovu poljoprivredu čini otpornom na mnoge izazove sa kojima se suočava i da je ona kao takva ključ razvoja ruralne ekonomije. Porodična poljoprivredna proizvodnja, po njemu, treba da bude model organizovanja ruralnih sredina. Naglasio je da treba iskoristiti ovu godinu da se ukaže na značaj poljoprivrede za očuvanje i razvoj ruralnih sredina i pozvao je institucije da se bolje upoznaju sa sopstvenom stvarnošću, odnosno šta za svaku od zemalja širom svijeta predstavljaju porodične farme. Posebno značajnim smatra, da se jačanjem porodičnih gazdinstava utiče i na jačanje bezbjednosti hrane, kao i da se poljoprivreda nikako ne može odvojiti od životne sredine, a ni sami poljoprivrednici.

José Graziano de Silva, Generalni director UN FAO-a iznio je očekivanja UN i FAO u pogledu obilježavanja 2014.-te godinom porodične poljoprivrede. Istakao je da porodična gazdinstva nijesu samo dio problema već i dio rješenja, posebno u pogledu bezbjednosti hrane. Naveo je da porodičnim farmama treba pomoći da ispune svoje potencijale i to kroz različite vidove pomoći: tehničku pomoć, investicije, podsticanje i jačanje povezivanja u asocijacije i zadruge itd. Važnu ulogu i značaj u porodičnim gazdinstvima priznao je ženama, nazivajući ih “kičmom farme”, koju treba ojačati i učiniti prepoznatim faktorom uticaja na održivost i organizaciju.

Svoje viđenje porodične poljoprivrede u kontekstu sopstvene zemlje iznijela je Njeno Kraljevsko Visočanstvo, Princeza Tajlanda Maha Chakri Sirindhorn. Ona je porodičnu poljoprivredu opisala kao proizvodnju malog obima koja uglavnom služi za podmirenje sopstvenih potreba, gdje se viškovi prodaju na tržištu. Mali poljoprivrednici ovu djelatnost obavljaju na svojoj zemlji uz očuvanje sopstvenog nasljeđa. Izazovi sa kojima se suočavaju su: nedovoljno zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju; nedovoljno novca za investiranje u cio ciklus poljoprivredne proizvodnje; nedovoljno znanja o modernism tehnologijama u poljoprivredi; visok rizik poljoprivredne proizvodnje (poplave, erozije, štetočine i bolesti); smanjenje veličine porodice, mladi uglavnom traže poslove van farme; nedovoljan dodatni prihod kroz dodatne aktivnosti (proizvodnja gotovih proizvoda, zanatstvo…). Kao neke od prijedloga za odgovaranje na ove izazove navela je: korišćenje malih posjeda na efikasan i efektivan način; organizovanje u zadruge; saradnja lokalnih stručnjaka sa lokalnim liderima; korišćenje alternativnih izvora energije itd. Na Tajlandu je na snazi raspodjela zemljišta na sledeći način: 30% zauzimaju rezervoari vode u vidu jezera, 30% su pirinčana polja, 30% ostali usjevi, a 10% naselja.

FAO direktor

Izuzetno zapažen i burno propraćen nastup je imao gospodin Carlo Petrini, predsjednik međunarodnog pokreta Slow Food (čiji je predstavnik u Crnoj Gori NVO Agro grupA). Porodična poljoprivredna proizvodnja malog obima po njemu je odličnaprilika za čovječanstvo. Više puta je istakao da porodična poljoprivreda nije problem, već dobra prilika i da u tom smislu 2014.godinu treba zaista slaviti kao godinu porodične poljoprivrede. Sa njegove tačke gledišta, institucije treba da uče od malih farmera, a ne da im nameću instant znanje. U jeku ekonomske i ekološke krize, koje još uvijek traju i čije loše prakse se i dalje ne zaustavljaju, porodičnu poljoprivredu vidi kao novu paradigm koja nudi rješenje za novi milenijum. Dragocjenim svojstvima smatra to da je porodična poljoprivreda ukorijenjena lokalno, a uz to nosi u sebi i lokalnu tradiciju i nasljeđe. Ona radi u interesu društvana kohezije. Sa dozom ironije, kao da je htjeo da pošalje poruku u korist podrške porodičnim farmama, rekao je da na porodična gazdinstva ne treba gledati kao na prijetnju u smislu preuzimanja tržišta, jer po obimu proizvodnje nemaju namjeru da izvoze i tako osvajaju strana tržišta. S druge strane, ljudi u svijetu su sve više zainteresovani za to gdje se, na koji način i od kojih sirovina proizvodi hrana koju konzumiraju.

Prvi dio konferencije je zatvorio zamjenik predsjednika svjetske trgovinske kompanije Unilever, gospodin Miguel Veiga-Pestana. On je opisao rad svoje kompanije, koja je prisutna u oko 190 zemalja svijeta i koja zastupa 400 svjetskih brendova kao što su Knor, Lipton čajevi, Ben & Jerry i sl. U svom prijemčljivom obraćanju rekao je da živimo u VUCA svijetu (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) – svijetu nestabilnosti, neizvjesnosti, kompleksnosti i dvosmislenosti.; da svakodnevni rast populacije uzrokuje i porast potrebe za prehrambenim namirnicama. Naglasio je da oni godišnje otkupe 7,5 miliona tona poljoprivrednih proizvoda, a da 50% sirovina u njihovom prometu dolazi iz poljoprivrede. Od toga najviše otkupljuju crni čaj (12%), paradajz (6%), crni luk (5%) itd. Takođe otkupljujući mlijeko za Ben & Jerry sladoled, promovišu concept “srećne krave”. Aktivni su u partnerstvima koja promovišu očuvanje životne sredine.

Učesnici Konferencije su zatim podijeljeni u tri grupe prema radionicama koje su se održavale paralelno, i to:

  1. Najbolje prakse u porodičnoj poljoprivredi
  2. Pristup novim tehnologijama i istraživanjima
  3. Modeli organizovanja jakih porodičnih farmi

 

Nakon dvosatnih radionica, učesnicima su predstavljeni zaključci radnih sesija i pozvani su da komentarišu navode ili da postave pitanja zvaničnicima. Svoj doprinos razvoju diskusije dao je NJKV Čarls, Princ od Velsa, obrativši se putem video poruke.

Evropska Komisija je ugostila preko 400 učesnika konferencije iz Evrope i Svijeta. Dosta pažnje je posvećeno shvatanju i primjenjivanju koncepta porodične poljoprivrede u zemljama Afrike, Azije I Južne Amerike. Bilo je korisno čuti sa kojim i kakvim se sve izazovima susreću farmer u ovim zemljama, a koji su uglavnom nepojmljivi za uslove koji vladaju u Evropi.

Ostaje da se vidi koliko se za ovaj sector poljoprivrede može učiniti proglašavanjem i obilježavanjem 2014.godine – međunarodnom godinom u čast porodične poljoprivrede.

Autor: Katarina Lazić

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *