Eksperti posjetili barske maslinare

Društvo maslinara Bar je na inicijativu predstavnica Opštine Bar, gosp. Ane Živanović i gosp. Marije Markoč organizovalo sastanak barskih maslinara sa prof. dr. Pandi Zdruli koji radi na Agronomskom institutu u Bariju a koji je u Baru predstavljao tim za upravljanje projektom prekogranične saradnje Italije, Albanije i Crne Gore.
Profesor Pandi je sa predstavnicima Opštine i rukovodstvom Društva maslinara Bar obišao dio barskih maslinjaka i uvjerio se u potencijal koji tek treba da bude iskoršćen. Opšti zaključak je da visoka stabla maslina trebaju biti „spuštena“ i krošnja prilagođena uslovima modernog maslinarstva gdje se podrazumjeva berba plodova sa stabla. Uz veoma stara stabla maslina koja su izizetno vrijedna registrovani su objekti od posebnog značaja kulturno istorijske baštine ovog kraja.
Nakon obilaska maslinjaka profesor se u kancelariji Društva sastao sa maslinarima i sa njima razgovarao o mnogobrojnim temama među kojima se mogu izdvojiti:
– Primjeri najboljih agronomskih praksi u lokalnom maslinarstvu
– Problemi lokalnih maslinara i rješenja s ciljem intenziviranja maslinarstva u Baru
– Promocija kulturne baština u blizini i mogućnosti razvoja lokalnog agroturizma.
Ovaj i slični prekogranični projekti imaju višestruke benefite kako na razvoj maslinarstva u Baru tako i na ponboljšanje turističke ponude u Baru i drugim gradovima Crne Gore.

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *