CNVP: Održane radionice o ruralnim politikama u Podgorici i Beranama

U okviru projekta “Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacijama civilnog društva” koji je finansiran od strane EU, a sprovode ga Holandska organizacija CNVP (Povezivanje prirodnih vrijednosti i ljudi), RDA (Regionalna razvojna agencija BK&P) i Unija stočara sjevera CG, 10. i 11. oktobra održane su dvije radionice  u Beranama i Podgorici.

Na radionicama su obrađivane teme  EU ruralne politike sa posebnim osvrtom na Ruralnu politiku Crne Gore tj. strategije, programi i planovi kojima se definiše ruralni razvoj u Crnoj Gori, kao i mjerama podrške kroz nacionalne programe, sredstva EU  i ostale raspoložive fondove.

Posebna pažnja na treningu je posvećena  mogućnostima i načinima efikasnog lobiranja za  uključivanje što većeg broja zahtjeva koji dolaze od civilnog sektora pri kreiranju važnih dokumenta na lokalnom i nacionalnom nivou koji kreiraju politiku ruralnog razvoja, kao i mjera za njeno sprovođenje.

Treninzima je prisustvovalo oko 60 organizacija civilnog društva iz čitave Crne Gore.

Neki od zaključaka sa ove radionice su: Inicirati implementaciju lokalnih razvojnih strategija- LEADER pristup kroz IPARD II, potrebna je veća uključenost civilnog sektora sa konkretnim I dobro argumentovanim zahtjevima pri kreiranju kako agrobuđzeta tako I ostalih mjera za podršku ruralnom razvoju. Naglašeno je da nevladine organizacije I razna udruženja  treba da zastupaju šire interese sektora u kom djeluju,naučne institucije bi trebalo da imaju veću saradnju sa privredom I civilnim sektorom, lanci prodaje treba da imaju bolju I regulisanu saradnju sa malim proizvođačima . Jedan od glavnih zaključaka je  da civilni sector treba da se aktivnije uključi u rješavanju mnogih problema I kreiranju novih prijedloga na efikasan I profesionalan način koji treba da doprinesu promjenama sa većim uticajem pri kreiranju budućnosti Ruralne Crne Gore.

(broj pregleda: 26)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *