Od kredita Alter Modusa kupila je dvije krave i junicu, pa danas od prodaje mlijeka i sira drži cijelu porodicu.

Osmijeh na licu i u najtežim trenucima

CRNA GORA, NIKŠIĆ: -Sunčanog majskog dana posjetili smo Slavicu Stijepović i njeno šestočlano domaćinstvo u naselju Štedim, nadomak Nikšića. Uz supruga vojnog invalida i četvoro djece, Slavica se već...
Tradicionalna kultura u ruralnim zajednicama može učiniti da je ženama još teže potražiti pomoć.

Žene na selu su posebno ranjiva grupa

EDUKACIJA / EMANCIPACIJA: -Žene na selu su više marginalizovane nego žene u gradu, što je posljedica njihovog nižeg nivoa obrazovanja i tradicionalnijeg društvenog okruženja. Ruralne žene imaju ogran...