Upućujemo poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, opštinama, strukovnim udruženjima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim stranama  da se uključe u  izradu ovog dokumenta

Ministarstvo poziva na participaciju!

CRNA GORA, PODGORICA: -Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za šume u saradnji sa projektom „Razvoj šumarstva u Crnoj Gori“– FODEMO, projektom kojeg finansira Vlada Velikog Vojvodst...
Društvo za potpomaganje i razvoj zanatstva u Crnoj Gori čuva tradiciju.

Stari zanati otrgnuti od zaborava

CRNA GORA, PODGORICA: -Crnogorske zanatlije, nedavno okupljene u asocijaciju pod imenom Društvo za potpomaganje i razvoj zanatstva u Crnoj Gori, baštini izuzetno bogatu crnogorsku tradiciju i ponovo ...
Instrument čijoj proizvodnji prijeti izumiranje.

Zanat kome u Crnoj Gori prijeti izumiranje

CRNA GORA, NIKŠIĆ: -Kada bi bilo koga zapitali šta se dobija spajanjem javorovog drveta, jagnjeće kože i konjske dlake, malo ljudi bi odmah reklo da su to gusle. Iako su gusle kao instrument nekada b...