bukov-pelet-za-grejanje

Biomasa – gorivo budućnosti

U skorijoj budućnosti korišćenje uglja biće smanjeno, dok će dominaciju na energetskoj mapi za proizvodnju električne energije imati gas, vjetar, biomasa, hidro i solarna energija, procjenjuju stručn...
Između ostalih novina u sektoru mehanizacije i opreme značajna pažnja se poklanja uzgajanju kultura za energetske potrebe i podizanju postrojenja za proizvodnju energije.

Stalna unapređenja u proizvodnji biomase

EU, NJEMAČKA, HANOVER: -Samo je u 2010. podignuto 1.200 postrojenja za biogas, tako da danas u Njemačkoj postoje postrojenja koja imaju kapacitet kao dvije nuklearne elektrane. U proizvodnji se konti...