suncokret_kovacica_2

Uz udruživanje do boljih cijena

Zadruga „Poljoprivrednik“ iz Kovačice postoji od 1955. godine. Ona okuplja brojne ratare i stočare iz tog kraja i olakšava im da ostvare bolje i povoljnije cijene na tržištu prilikom kupovine reproma...
Aleksandar Knežević

MAGIČNA ALEJA TREŠANJA U NIKŠIĆU

CRNA GORA, NIKŠIĆ, RISJI DO: – “…mnogi ljudi iz ove oblasti ali iz drugih, nikada nijesu htijeli da saslušaju i razmisle o mojim idejama čija se suština sadrži u oduševljenom obožavanju ideala ...
Ognjen Miric

Srbiji nedostaju stručnjaci za IPA

SRBIJA, BEOGRAD: -Ognjen Mirić, zamjenik direktora Kancelarije za evropske integracije i koordinator za fondove EU Srbija može da očekuje nešto veća sredstva iz pretpristupnih fondova (IPA) u naredno...
Ne možemo koristiti novac poreskih obveznika na način da je cilj samo dobiti subvenciju.

Obračun sa „besplatnim jahačima“

CRNA GORA, PODGORICA: -“Ne možemo koristiti novac poreskih obveznika na način da je cilj samo dobiti subvenciju. Poljoprivredni proizvođači su se grabili oko subvencija, zanemarujući pri tom kv...