Aktivnosti organizacije CNVP u Crnoj Gori

CNVP je OCD koja je registrovana u Holandiji, a posluje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji – šest zemalja Zapadnog Balkana koje traže pristup EU.

20181018_091548_cnvp slika logo

Misija CNVP je da koristi analize zasnovane na dokazima kako bi poboljšali održiva sredstva za život ruralnih zajednica na Balkanu na koje utiču tekuće klimatske promjene i promjene u okruženju.

Glavni fokus rada CNVP je cirkularna ekonomija i zeleni rast.

Interesi CNVP-ja su široki i pokrivaju sljedeće oblasti:

 1. upravljanje prirodnim resursima, nacionalnim parkovima/zaštićenim područjima, zaštitu prirode, biodiverzitet, močvare i Natura 2000;
 2. zaštitu životne sredine, klimatske promjene i sekvestraciju ugljenika;
 3. održivo upravljanje šumama, uključujući agro-šumarstvo;
 4. ekonomsko osnaživanje žena;
 5. podrška mladim ljudima iz ruralnih sredina (uključujući usporavanje migracije mladih);
 6. agro-ruralni razvoj, uključujući lanac vrijednosti usjeva;
 7. eko/agro-turizam;
 8. lokalni ekonomski razvoj i politika razvoja klastera;
 9. drvna biomasa za obnovljivu energiju;
 10. upravljanje otpadom, uključujući zagađenje voda;
 11. nacionalni parlamenti, mobilizacija zajednice, upravljanje, LEADER/LAG; i
 12. Erasmus+.

CNVP ima međunarodnu reputaciju kao pouzdan partner i facilitator, radeći sa javnim, privatnim i trećim sektorima, kao i socijalnim preduzetništvom.

CNVP podržava poboljšani dijalog sa državnim i nedržavnim donosiocima odluka, drugim ključnim akterima i donatorima.

CNVP radi sa vladinim institucijama na centralnom i decentralizovanom nivou kako bi dizajnirao, razvio i implementirao politike unutar sveobuhvatnog okvira reforme javne uprave i monitoringa zasnovanih na rezultatima.

CNVP trenutno realizuje projekte koje finansiraju Sida, USAID, EU, PEFC i NORAD.

Aktivnosti koje CNVP sprovodi u Crnoj Gori:

 1. CNVP je vodeći partner koji sprovodi projekat finansiran od strane EU – ruralni razvoj pod vođstvom ruralnih organizacija civilnog društva – radi u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije u Beranama i Unijom poljoprivrednika
 2. član Mreže za ruralni razvoj i koordinator Mreže u centralnom dijelu zemlje; i
 3. učestvovao je na drugoj Nacionalnoj konferenciji Mreže za ruralni razvoj koja je održana 29. i 30. oktobra 2018. godine u Pljevljima, gdje je diskusija bila usmjerena na četiri teme:
 4. implementacija IPARD programa u Crnoj Gori;
 5. kako promovisati razvoj LEADER mjere;
 6. potreba za pripremama lokalnih razvojnih strategija; i
 7. sve veći značaj zelene ekonomije, sa agroturizmom kao glavnim potencijalom na Balkanu.

Organizacije u Crnoj Gori koje žele sarađivati da sarađuju sa CNVP kako bi razvile projekte u zemlji, prekogranične i regionalne projekte mogu se informisati putem mejla ross.bull@cnvp-eu.org ili mensura. nuhodzic@cnvp-eu.org.

Dodatne informacije o CNVP su dostupne na www.cnvp-eu.org.

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *