Mreža za ruralni razvoj Crne Gore je donijela

ODLUKU:

O osnivanju web portala iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Portal se zove „RURAL PORTAL“ i baviće se temama iz oblasti ruralnog razvoja i poljoprivrede sa posebnim osvrtom na promovisanje inovativnih pristupa održivog ruralnog razvoja, poljoprivrede i turizma u Crnoj Gori i regionu (zemlje Zapadnog Balkana – WBC).

Portal će prvenstveno imati informativni , edukativni i afirmativni karakter, kao i promotivni za primjere uspješne i dobre prakse u Crnoj Gori i regionu WBC.

Posebnu korist za razvoj programskih oblasti Portal će obezbjeđivati u smislu kvalitetnog informisanja i edukacije novinara iz svih redakcija printanih i elektronskih medija u Crnoj Gori i regionu WBC. Jedan od razloga ovome i jeste upravo nedovoljno dobar pristup novinara koji o ovim oblastima informišu javnost, a da pri tom ne raspolažu ili veoma malo raspolažu, osnovnim znanjima i postojećim konceptima ruralnog razvoja kod nas i u EU, pa njihovo izvještavanje često za posljedicu ima nedovoljno jasnu ili čak zbunjujuću sliku o predmetu informisanja.

Portal će sa posebnom pažnjom pratiti dešavanja i aktuelnosti na relaciji EU – region WBC, pristupne aktivnosti, dostupne lokalne, nacionalne i EU fondove za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam.

Portal će objavljivati vijesti, intervjue i analize sopstvene produkcije, kao i prenositi – preuzimati aktuelnosti objavljene u drugim medijima u Crnoj Gori i regionu WBC. Najpreciznije opisano – Portal će biti on-line informator o svim aktuelnim dešavanjima iz oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i turizma u Crnoj Gori i regionu WBC.

Portal će svakodnevno ažurirati svoj sadržaj i uvijek nuditi svježe informacije.

Portal će ažurirati bogatu bazu podataka svih važnijih aktera iz navedenih oblasti u WBC.

Portal će biti odlična šansa za povezivanje svih stejkholdera u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i turizma, jer će svojim sadržajem obezbjeđivati i kontakte svih partnera – prijatelja Portala.

Jedna od organizacija osnivača Mreže je i NVO Agro grupa, koja u svom opusu ima bogato iskustvo u oblasti informisanja i izdavaštva (magazin „AgrokulturA“, lokalni magazin „Glas Nikšića“, veliki broj naslova priručnika za praktičnu obuku farmera, knjige iz oblasti bezbjednosti hrane, priručnici za standarde i sisteme bezbjednosti hrane GlobalGAP, HACCP…). Takođe članovi drugih organizacija članica Mreže imaju bogato iskustvo u oblasti informisanja i izdavaštva, što nam daje za pravo da se prihvatimo jednog ovako ozbiljnog posla i razvijamo jedan veoma koristan projekat.

Sigurni smo da će efekti realizacije ovog projekta biti snažni i da će svoj puni doprinos dati u periodu kada je od nemjerljivog značaja disiminacija informacija iz oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i turizma. Razlog više jeste laka i besplatna dostupnost objavljenih informacija, za sada na crnogorskom, a u perspektivi i engleskom jeziku, svim zainteresovanim stranama od farmera do EU administracije.

Vjerujemo da će ovaj portal omogućiti bolji pregled stanja u fokusiranoj regiji i obezbijediti lakše povezivanje zainteresovanih strana (posebno partnera u CBC projektima).

Pin It