Priroda je ostala jedini atraktivan i moderan element sela.

Život je na selu – ili ipak ne?

EU, HRVATSKA: -Od ukupno 6750 naselja u Hrvatskoj, samo je 127 urbanih, dok ostatak čine ruralna. No, uprkos tome, svo stanovništvo koncentrisano je u gradovima, dok u seoskim naseljima živi samo 40 ...