“Ovom konferencijom želimo da skrenemo pažnju na značaj ruralnog nasljeđa, da ukažemo na pozitivne primjere brige o ovom nasljeđu u regionu, kao i da pokrenemo diskusiju o boljem očuvanju i upravljanju ovim vrijednim resursom na prostoru Jugoistočne Evrope”-Kazala je Aleksandra Kapetanović, izvršna direktorka organizacije “Expeditio”

RURALNO NASLEĐE JUGOISTOČNE EUROPE

CRNA GORA, Gornja Lastva: – Mreža za nasljeđe Jugoistočne Evrope – SEE Heritage Network organizovala je jednodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom „Ruralno nasljeđe Jugoistočne EuropeR...