Stoga i smatram veoma važnim da za svaki potez koji čovjek ulažući u posao na ovom području povlači dobije blagoslov od Mitropolita. Jer, uglavnom svi koji hode ovim putem su vjerujući i vrlo je važno raditi u skladu sa vjerom, sa crkvom i sa Bogom. Ko tako radi sigurno je na dobrom putu i neće pogriješiti.

Vjerski turizam je konstantno u usponu

CRNA GORA, NIKŠIĆ, BOGETIĆI: -Blagoje Cicmil, vlasnik Motela „Koliba“ na Bogetićima, kako mnogi kažu “doktor ugostiteljstva” i čovjek koji nosi viziju razvoja ovog dijela Crne Gore zasnovanog na vjer...
“Ovom konferencijom želimo da skrenemo pažnju na značaj ruralnog nasljeđa, da ukažemo na pozitivne primjere brige o ovom nasljeđu u regionu, kao i da pokrenemo diskusiju o boljem očuvanju i upravljanju ovim vrijednim resursom na prostoru Jugoistočne Evrope”-Kazala je Aleksandra Kapetanović, izvršna direktorka organizacije “Expeditio”

RURALNO NASLEĐE JUGOISTOČNE EUROPE

CRNA GORA, Gornja Lastva: – Mreža za nasljeđe Jugoistočne Evrope – SEE Heritage Network organizovala je jednodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom „Ruralno nasljeđe Jugoistočne EuropeR...
Dramatičan pad populacije pčela je rezultat više faktora kao što su bolesti, paraziti, klimatske promjene i širenje industrijske poljoprivredne prakse.

Sve je manje pčela

GREENPEACE: -Pčele i divlje oprašivanje igraju krucijalnu ulogu u poljoprivredi i proizvodnji hrane. Ipak, trenutni model hemijski intenzivne poljoprivrede predstavlja ozbiljnu prijetnju, čime se riz...
Katastrofalna situacija u sektoru govedine u EU

EU: Tovno govedarstvo u velikoj krizi

EU, BRISEL: – Katastrofalna situacija u sektoru govedine u EU Asocijacije evropskih farmera (Copa) i zadruga (Cogeca) upozoravaju da je situacija u sektoru goveđeg mesa u EU katastrofalna i poz...