FRANCA – među regionalnim liderima!

franca ya obraduDOO „MESO-PROMET“ Industrijska bb, Bijelo Polje, www.franca.meinfo@mesopromet.co.metel: 050/478-488, fax: 050/478/577 

Privatno preduzeće doo ”MESO-PROMET” osnovano je 10.decembra 1990. godine u Bijelom Polju. Osnovna djelatnost preduzeća je otkup, proizvodnja, prerada i promet mesa i mesnih prerađevina. Sjedište preduzeća je na sjeveru Crne Gore povoljnim za razvoj poljoprivrede, u industrijskoj zoni Bijelog Polja, na površini od 50.000 m². Od osnivanja preduzeća primarni cilj jeste, proizvodnja proizvoda visokog kvaliteta. Od osnivanja do danas preduzeće je prešlo dug, uspješan razvojni put, što je rezultat kvalitetno osmišljene poslovne i investicione politike uprave preduzeća. Prerada mesa se vrši korišćenjem najsavremenijih tehnoloških rješenja koja garantuju proizvodnju visoko kvalitetnog proizvoda. U poslovanju se primjenju najviši standardi bezbjednosti hrane. Na početku rada u preduzeću su bila upošljena svega dva zaposlena, dok danas u preduzeću, zajedno sa povezanim firmama, radi više od 1000 zaposlenih. Svakodnevnim procesom kontrole proizvodnje od strane vrsnih tehnologa i stalnim veterinarskim, hemijskim i mikrobiološkim nadzorom ’’MESO-PROMET’’ DOO stvara proizvod visokog kvaliteta. Osnovne karakteristike proizvoda su: jedinstvenost, prepoznatljivost, moderan dizajn, a proizvedeni su korišćenjem provjerenih receptura. Strateško opredjeljenje preduzeća predstavlja totalno zadovoljenje potreba potrošača.

Vizija preduzeća je da bude sinonim za kompaniju, koja stalno nudi više u oblasti i načinu ishrane, i koja u istim sferama uvodi nove navike, predviđa ih i kreira.

Misija ’’MESO-PROMET’’-a vodeći se dugogodišnjim iskustvom i tradicijom je stvaranje visoko kvalitetnih proizvode, koji će zadovoljavati društvene potrebe za zdravom ishranom, težeći ka stalnom poboljšanju i prilagođavanju.

Glavni cilj preduzeća je osiguravanje dugoročnog i kontinuiranog konzumiranja zdravih i ukusnih proizvoda za potrošače.

 

I poslije više od 25 godine  uspješnog poslovanja posjedujemo:

1.Klanicu za krupnu i sitnu stoku

2.Fabriku za preradu mesa i mesnih prerađevina

3.Farmu Franca za uzgoj krupne stoke

4.Farmu Franca za uzgoj piladi

5.Klaonicu za klanje i preradu pilećeg mesa

6.Fabriku za proizvodnju konzervi.

 

Imamo 4 vrste kooperantskih farmi.To su juneće farme imamo ih 32, 1200 tona na godišnjem nivou i u ovoj godini ćemo proizvesti preko 3000junadi, to je  oko 700 tona mesa. Zatim 5 koperanata za proizvodnju pilećeg mesa, 3 farme koka nosilja i 3 ribnjaka. Kao jedan od najvažnih segmenata u našem poslovanju izdvajamo  otkup tržišnih viškova krupne i sitne stoke kao i model kooperativnog uzgoja goveda putem kojeg nastojimo da povećamo i ojačamo stočni fond a značajnom broju kooperanata obezbijedimo siguran izvor prihoda.

Kapacitet farme trenutno iznosi 2000 junadi u turnusu. “Farma Franca“ posluje u okviru kompanije „Meso-Promet“. Prilikom izgradnje farme ispoštovani su svi evropski standardi i zahtjevi sa ciljem da ova farma dobije status „Eko-Farme“ za tov junadi. To je prva farma za tov junadi u Crnoj Gori i njen cilj je prvenstveno vezan za obezbjedjenje kvalitetne domaće sirovine kontrolisanog kvaliteta.

U cilju zaokruživanja reprolanaca i obezbedjenja kvalitetne domaće sirovine „Meso-Promet“ je zasnovao čvrst kooperantski odnos sa farmom „Franca“ koja posjeduje objekte za tov junadi kapaciteta 500 junadi u turnusu. Ova saradnja obezbedjuje Mesoprometu oko 160 tona visoko kvalitetnog junećeg mesa. Pored tog što za „Mesopromet“ izgradnja farme predstavlja zaokruživanje lanca proizvodnje, njena svrha je i motivacija onih poljoprivrednih subjekata koji imaju mogućnost stvaranja farmi ovog tipa, da ulože svoja sredstva u ovaj po mnogim kriterijumima isplatljiv biznis. Trenutno imamo saradnju sa 30 koopranata. Osnovni cilj koji je preduzeće imalo prilikom ulaska u ovu značajnu investiciju bio je da sirovinska baza našeg preduzeća i dalje bude sjever Crne Gore. Farma i nova klanica čine model vertikalne integracije u agroindustriji Crne Gore od proizvodnje, preko prerade da prometa.Farma predstavlja jednu od najznačajnijih agroindustrijskih kompanija u regionu.

Strateško opredjeljenje menadžmenta preduzeća ’’MESO-PROMET’’ DOO, pored liderstva na domaćem tržištu je izvoz i natjecanje na regionalnim tržištima i na tržištu Evropske Unije. Ispunjavanje visokih standarda u poslovanju je preduslov izlaska na pomenuta tržišta. Menadžment preduzeća je veoma fokusiran na ispunjenje svih preduslova neophodnih da bi imali konkurentnu ponudu za tržište regiona i tržište EU. Od 15.jula 2009.godine uspješno se implementira HACCP sistem, sistem za analizu rizika kontrolom kritičnih kontrolnih tačaka. Primjenom HACCP sistema je omogućena konkurentnost proizvoda u odnosu na proizvode velikih preduzeća iz EU i šire.

Od septembra 2009.godine preduzeće je nosilac prava na žig ”Dobro iz Crne Gore”. Cilj registrovanja kolektivnog žiga je potvrda prepoznatljivosti, kvaliteta i omogućivanje uspješnog plasmana proizvoda iz Crne Gore na domaćem i inostranim tržištima.

’’MESO-PROMET’’ DOO je u maju 2011. godine uveo sistema menadžmenta bezbjednosti hranom ISO 22000. To je standard koji je razvijen kako bi se obezbijedio globalni standard upravljanja kvalitetom. Kupac u jednom dijelu svijeta može biti siguran u kvalitet proizvoda preduzeća koje ima pomenuti standard a registrovano je u drugom dijelu svijeta.

HALAL standard imlementiran je 20. avgusta 2011. što je jedan od glavnih uslova za plasman proizvoda na tržište zemalja Bliskog Istoka.

(broj pregleda: 222)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *