Post of the day

Poziv za angažovanje konsultanta

Mreža za ruralni razvoj Crne Gore raspisuje poziv za angažovanje konsultanta čiji zadatak će biti: • Učešće u Regionalnoj radnoj grupi kao nacionalni predstavnik (koordinator nacionalne radne grupe) sa zadatkom da zajedno sa članovima Nacionalne radne grupe pružai regionalnom koordinatoru radne grupe potencijalne preporuke politike zelene ekonomije za Crnu Goru. • Priprema mape puta za…