Post of the day
Mreža za ruralni razvoj

Uspješno održan III Regionalni ruralni kamp za mlade

Mreža za ruralni razvoj Crne Gore je uspješno organizovala Treći regionalni ruralni kamp za mlade u periodu od 22. do 25. jula 2018. na Vučju kod Nikšića. Kamp koji je imao 40 učesnika je prepoznat kao jedan od najznačajnijih regionalnih događaja kada je u pitanju ruralni razvoj i mladi. Teme su bile: IPARD; LEADER pristup…